سه شنبه 8 مهر 1399 |

آرشیو اینفوگرافیک
اینفوگرافیک-اینفوگرافیک "شهیدان ماه مبارک رمضان"

اینفوگرافیک " شهیدان ماه مبارک رمضان" 1398/02/28

حیات: اینفوگرافیک شهیدان ماه مبارک رمضان منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک"معلمان و فرهنگیان شاهد و ایثارگر"

اینفوگرافیک"معلمان و فرهنگیان شاهد و ایثارگر" 1398/02/15

حیات: 12 اردیبهشت روز شهادت استاد مرتضی مطهری و اغاز هفته معلم است

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک

اینفوگرافیک"معلم شهید مرتضی مطهری" 1398/02/14

حیات:اینفوگرافیک معلم شهید مرتضی مطهری به مناسبت هفته معلم منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک" کارگر شریف ترین طبقه اجتماع" منتشر شد

اینفوگرافیک" کارگر شریف ترین طبقه اجتماع" منتشر شد 1398/02/10

حیات: اینفوگرافیک کارگر، شریف ترین طبقه اجتماع منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک امیران شهید ارتش

اینفوگرافیک امیران شهید ارتش 1398/02/02

حیات: ارتش جمهوری اسلا‌می ایران در اجرای ماموریت و وظایف الهی خود شهدای بسیاری را تقدیم اسلا‌م کرد.