دوشنبه 30 دی 1398 |

آرشیو اینفوگرافیک
اینفوگرافیک-اینفوگرافیک" کارگر شریف ترین طبقه اجتماع" منتشر شد

اینفوگرافیک" کارگر شریف ترین طبقه اجتماع" منتشر شد 1398/02/10

حیات: اینفوگرافیک کارگر، شریف ترین طبقه اجتماع منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک امیران شهید ارتش

اینفوگرافیک امیران شهید ارتش 1398/02/02

حیات: ارتش جمهوری اسلا‌می ایران در اجرای ماموریت و وظایف الهی خود شهدای بسیاری را تقدیم اسلا‌م کرد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک کربلای 10

اینفوگرافیک کربلای 10 1398/01/31

حیات: سی‌ام فروردین ماه سالروز آغاز عملیات‌ کربلا‌10ی است که در سال1366 با هدف جابه‌جایی‌ میدان‌ جنگ‌ از جبهه جنوب‌ به‌ شمال‌ کشور طراحی شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک

اینفوگرافیک "روز جانباز" 1398/01/21

حیات: اینفوگرافیک حیات در ارتباط با روز جانباز منتشر شد.

اینفوگرافیک-حیات طیبه

اینفوگرافیک شهدای هسته ای 1398/01/20

حیات: اینفوگرافیک شهدای هسته ای به مناسبت روز فناوری هسته ای تهیه شد.