سه شنبه 8 مهر 1399 |

آرشیو اینفوگرافیک
اینفوگرافیک-اینفوگرافیک بمباران شیمیایی سردشت

اینفوگرافیک بمباران شیمیایی سردشت 1398/04/04

حیات: اینفوگرافیک بمباران شیمیایی سردشت منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک 15 خرداد 42

اینفوگرافیک 15 خرداد 42 1398/03/15

حیات: اینفوگرافیک 15 خرداد 1342 منتشر شد.

تک عکس-اینفوگرافیک امام راحل از منظر شخصیت های سیاسی جهان

اینفوگرافیک امام راحل از منظر شخصیت های سیاسی جهان 1398/03/13

حیات:اینفوگرافیک امام راحل از منظر شخصیت های سیاسی جهان منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک امام

اینفوگرافیک"زندگینامه امام خمینی(ره) بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران" 1398/03/12

حیات:اینفوگرافیک زندگینامه امام خمینی(ره) بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک "روز قدس، روز حیات اسلام"

اینفوگرافیک "روز قدس، روز حیات اسلام" 1398/03/10

حیات: اینفوگرافیک روز قدس روز حیات اسلام منتشر شد.