دوشنبه 23 تیر 1399 |

آرشیو اینفوگرافیک
تک عکس-اینفوگرافیک "خدمات بهداشتی و درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران در یک سال گذشته" منتشر شد

اینفوگرافیک "خدمات بهداشتی و درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران در یک سال گذشته" منتشر شد 1397/06/06

با توجه به شرایط جامعه ایثارگری و نیاز به خدمات درمانی مطلوب، بنیاد شهید و امور ایثارگران سعی کرده است اقدامات مناسب و درخوری را در رابطه با گروه های مختلف ایثارگری بعمل آورد.

تک عکس-اینفوگرافیک خدمات "اشتغال و کارافرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران" منتشر شد

اینفوگرافیک خدمات "اشتغال و کارافرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران" منتشر شد 1397/06/05

حیات: اشتغال و به کارگیری جامعه معزز ایثارگری در بخش های مختلف یکی از برنامه ها و دستور العمل های اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران است که پایگاه خبری حیات این خدمات را در قالب یک اینفوگرافیک ارائه داده است.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک " خدمات اموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران" منتشر شد

اینفوگرافیک " خدمات اموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران" منتشر شد 1397/05/30

حیات: یکی از وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیدگی به امور آموزشی جامعه ایثارگری است.

تک عکس-اینفوگرافیک " امار ازادگان مسلمان و غیر مسلمان، منتشر شد

اینفوگرافیک " امار ازادگان مسلمان و غیر مسلمان، منتشر شد 1397/05/24

حیات: اینفوگرافیک امار ازادگان مسلمان ،مسیحی، یهودی و زرتشتی توسط پایگاه خبری حیات منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک" فرایند اعطای درصد جانبازی به رزمندگان فاقد مدارک بالینی" منتشر شد

اینفوگرافیک" فرایند اعطای درصد جانبازی به رزمندگان فاقد مدارک بالینی" منتشر شد 1397/05/24

حیات: فرایند اعطای درصد جانبازی به رزمندگان فاقد مدارک بالینی منتشر شد.