جمعه 3 اردیبهشت 1400 |

آرشیو مقاله
مقاله-گرمای دستی که نیست!

گرمای دستی که نیست! 1397/11/12

حیات: مادر از زیر چادر دستش را بیرون آورده بود و دست دختر را محکم می فشرد. گرم و صمیمی. دست دیگرش اما مشت بود در هوا و صدایش را داده بود به صداهایی که فریاد مرگ برشاه را به آسمان می رساندند.

مقاله-سلوکِ چمران، درسِ باکری

سلوکِ چمران، درسِ باکری 1397/11/08

باید به فرهنگ دفاع مقدس برگردیم. این را بارها و بارها نوشته ام و هرجا صدایم رسیده است، گفته ام.

مقاله-هندسه رابطه رزمنده و فرمانده

هندسه رابطه رزمنده و فرمانده 1397/11/05

حیات: فرمانده، فقط فرمان نمی داد تا نیروهایش از او تنها هیئت نظامی در ذهن داشته باشند.

مقاله-دندان هایی که باید خُرد کرد!

دندان هایی که باید خُرد کرد! 1397/11/02

دندان نشان مان می دهند و توان چنگ ها شان را به رخ می کشند. سوداگر مرگ، ترامپ را می گویم و آن دلال همه مظلمه های جهان معاصر، نتانیاهو را و آن دیگری؛ گاو شیرده که حرمت از گاو هم برده است و آبرویش را به شیر شتران بادیه حجاز بدهکار است.

مقاله-هر جوان باید یک "حسینی محراب" باشد

هر جوان باید یک "حسینی محراب" باشد 1397/10/29

حیات: چهار حرف است که چون در کنار هم قرار می گیرند، یک مفهوم متعالی می سازد که گاه بر یک جغرافیا هم اطلاق می شود و به آن قطعه خاک، ارزشی می بخشد که آن را نسبت به همه قطعات دیگر خاک، تمایزی آشکار می دهد.

مقاله-تولید ملی و شعاری که شهید شد!

تولید ملی و شعاری که شهید شد! 1397/10/23

حیات: شعاری که شهید شد! این گزاره از ذهنم می گذرد و از گلوی قلم می تراود و بر کاغذ می نشیند. در گیرم می کند؛ شعار و شهادت؟ مگر می شود؟

مقاله-پرستارانی که از جان مایه می گذارند

پرستارانی که از جان مایه می گذارند 1397/10/22

حیات: روز پرستار بر پرستارانی که تمام زندگی خود را مرحمی ساخته اند برای التیام دردهای همسران و فرزندان جانبازشان مبارک

مقاله-روزهایِ آتشبار شلمچه

روزهایِ آتشبار شلمچه 1397/10/20

حیات: باید در خط مقدم، زیر آتشِ پر حجم دشمن گرفتار شده باشی تا قدرِ توپخانه خودی را بدانی و دریابی کارایی این واحد را.

مقاله-بنیاد شهید و امور ایثارگران تابع قانون است

بنیاد شهید و امور ایثارگران تابع قانون است 1397/10/19

حیات: بنیاد شهید و امور ایثارگران تابع قوانین و ضوابط مصوب است و اگر بودجه مورد نیاز در بخش درمان و بیمه ایثارگران محقق شود، بنیاد مسئولیت بیمه ایثارگران شاغل را نیز همچون گذشته بر عهده می‌گیرد.

مقاله-طوفان کربلای 5

طوفان کربلای 5 1397/10/19

حیات: خون هایی که در منطقه عملیاتی کربلای 4 بر آب و زمین ریخت، در منطقه عملیاتی کربلای 5 جوشید و خروشید و دریا شد و دشمن را در میان گرفت. بعثی هایی که در غرور کاذب نشسته بودند، در پنجه اقتدار رزمندگان ایرانی، چون گنجشکی در پنجه باز بودند.