جمعه 3 اردیبهشت 1400 |

آرشیو مقاله
مقاله-فراخوانِ مادران برای یاری وطن در جنگ اقتصادی

فراخوانِ مادران برای یاری وطن در جنگ اقتصادی 1397/12/09

حیات: آزموده را آزمودن خطاست. این کلمات به ضرب المثل در زبان شیرین فارسی نشسته است و همزادی هم در زبان عرب دارد که می گویند: "من جرب المجرب، حلت به الندامه" یعنی به آزمون کشیدن مجرب برای به آزمون کشاننده، پشیمانی به بار می آورد. درست است و دقیق این سخن که به روزگاران هم به تجربه بشری تبدیل شده است.

مقاله-مادرانی با بی شمار فرزند!

مادرانی با بی شمار فرزند! 1397/12/07

حیات: حروف در نگارش برخی کلمات، بزرگ می شوند. کلمات، در تعریف برخی مفاهیم، عظمت می یابند. مفاهیم در تجسم برخی حقیقت ها، به معرفت و مانایی می رسند. مادر از آن تجسم و معرفت و کلمات و حروف است که به هر زبان بخوانند، کرامت انگیز و حرمت افزا می شود. مادر، عزیز است. این ملت و آن ملت و این دین و آن آیین هم ندارد. نام مادر که به میان می آید، همه به احترام برمی خیزند مگر آن که توان برخاستن نداشته باشند که اینان، در جان برمی خیزند و جهان را بر مدار مادر می خواهند.

مقاله-خیبری هنوز هم سوز دارد اما دود ندارد

خیبری هنوز هم سوز دارد اما دود ندارد 1397/12/05

حیات: آژانس شیشه ای را دیده ام. نه یک بار بلکه چندین و چند بار. برای من دیالوگ های رد و بدل شده بین عباس و حاج کاظم از یک سو و حاج کاظم و اصغر از سوی دیگر، یک جهان بینی خالص انقلابی را معنا می کند. عباس، به کاظمِ مکه نرفته می گوید حاجی، چون بچه خیبری ها را، همه شان را، حاجی می داند.

مقاله-شهید محلاتی و جلوه های حضرت روح الله

شهید محلاتی و جلوه های حضرت روح الله 1397/12/01

حیات: شهادت، فیض مانا و فوز ابدی است که خداوند، روزیِ پاک ترین بندگان خویش می کند.

مقاله-مادرِ شهید، مادرِ ایران!

مادرِ شهید، مادرِ ایران! 1397/11/30

حیات: مادر، کلمه مقدسی است. در شکوه مهر خداوندی معنا می شود. این شکوه اما، صد چندان می شود وقتی به یک کلمه دیگر اضافه می شود و چنین در دل و دیده احترام برانگیز می شود به نام "مادرِ شهید".

مقاله-دستِ جنایتکار شیطان را بشکنید!

دستِ جنایتکار شیطان را بشکنید! 1397/11/27

حیات: ما را نمی شناسند انگار. بازی شغالان با دم شیر، نه نشان قدرت که نشان ابلهی آنان است که اگر می دانستند، می فهمیدند بازی با دم شیر چه عقوبت سختی دارد.

مقاله-دست هامان را به جای ترنج نبریم!

دست هامان را به جای ترنج نبریم! 1397/11/24

حیات: الحمدلله، به برکت دعای شهدا و غیرت الهی بر حرمت خون شهدا، وارد پنجمین دهه عمر انقلاب شدیم. چیزی که در چشم دشمن نه خار که خارستان به پا کرده است و گلوی شان را نه به استخوان که به پنجه اقتدار می خراشد.

مقاله-عیدی می خواهیم!

عیدی می خواهیم! 1397/11/22

حیات: مثل نوروز می ماند چهلمین 22 بهمن. نوترین روزی که می تونستیم دید، همین روز بود. روزی که دشمنان به هزار برنامه و عملیات و تخریب و تحریم ، می خواستند، دیدنش را در شمار حسرت های ماندگار ما بنویسند اما تاریخ این حسرت را در سیاهه دریغ و افسوس های آنان نوشت تا یک کامیابی دیگر در فهرست نورانی موفقیت های ملت نستوه ایران، تحریر شود.

مقاله-مثل شهدا انقلابی باشیم

مثل شهدا انقلابی باشیم 1397/11/18

حیات: برخی افراد، گّز نکرده، پاره می کنند. اندازه نگرفته، می دوزند و همین را هم عین واقعیت می پندارند و بر همان اساس هم داوری می کنند و حکم می دهند.

مقاله-انقلاب کلمات و نهضت روشنایی

انقلاب کلمات و نهضت روشنایی 1397/11/15

حیات: ما در معرفی انقلاب اسلامی، می توانستیم بهتر عمل کنیم. در بیان چرایی انقلاب هم انگار کم گذاشته ایم که امروز با نگاه سئوال انگیز برخی جوانان و نوجوانان نسل امروز مواجه می شویم که چرا؟ چرا انقلاب کردید؟