جمعه 3 اردیبهشت 1400 |

آرشیو مقاله
مقاله-از گذر بنایی تا معبر شهادت

از گذر بنایی تا معبر شهادت 1398/02/28

حیات: حسن بود یا حسین؟ فرقی نمی کند. آقای فرمانده از شهیدی می گفت که"یک نگاه" مسیر زندگی اش را تغییر داد.

مقاله-برادران عقیدتی من

برادران عقیدتی من 1398/02/25

حیات: آلبوم تصاویر را نه اما آلبوم خاطرات را ورق زدیم.

مقاله-المان های هویتی شهید شیرودی

المان های هویتی شهید شیرودی 1398/02/22

حیات: آدم ها را به آنچه خود را با ان تعریف می کنند می توان شناخت. یعنی نمادها و نشانه هایی که به صورت ناخودآگاه در کنار خویش دارند و یا به رفتار می آورند، ظرافت هایی است که در عیارشناسی انسان ها باید به ان توجه کرد.

مقاله-جبهه، از "روزه داری" تا "روزه بانی"

جبهه، از روزه داری تا روزه بانی 1398/02/19

حیات: خدا حفظ کند استاد قرائتی را. می گفت: یک بار در پاکستان اول انقلاب یک نفر پرسید: ایران چند حافظ قرآن دارد، ما ۵۰۰ هزار حافظ قرآن داریم، من مانده بودم چه بگویم، اگر راست می‌گفتم آبرویمان می‌رفت؛ دروغ بگویم گناه است، یک لحظه به ذهنم رسید، گفتم: ما در ایران محافظ قرآن تربیت می‌کنیم

مقاله-خدا هنوز از ما ناامید نشده است

خدا هنوز از ما ناامید نشده است 1398/02/17

حیات: قرآنی کوچک، پیشانی بند، عکس امام، تسبیح و سجاده ای کوچک. این همه داشته هایی است که با پیکر شهید تازه تفحص شده در منطقه طلائیه، پیدا شده است.

مقاله-معلمی به نام ابراهیم همت

معلمی به نام ابراهیم همت 1398/02/14

حیات: برخی افراد هستند که فقط نباید در سالگرد زادن یا رفتن شان به آنان پرداخت. ابعادِ وجودی شان، چنان وجوه متمایزی دارد که در بسیاری از روز های تقویم می شود از آنان سراغ گرفت.

تک عکس-درس حسن باقری برای جبهه رسانه ای انقلاب

درس حسن باقری برای جبهه رسانه ای انقلاب 1398/02/13

حیات: من برای این، جوابی در روز قیامت ندارم.

مقاله-کارگر، نقش آفرین از دفاع مقدس تا امروز

کارگر، نقش آفرین از دفاع مقدس تا امروز 1398/02/10

حیات:به کارگر به دیده احترام باید نگریست. دستی که به بوسه پیامبر خدا، تبرک یافته است می تواند به برکت آفرینی در جامعه هم همت کند.

مقاله-تجربه بازسازی مناطق جنگ زده و دوران پسا سیل

تجربه بازسازی مناطق جنگ زده و دوران پسا سیل 1398/02/07

حیات: فرهنگِ همه جانبه ای داریم که اگر زیست کردن بر محور آن را بیاموزیم، زندگی، جلوه های زیبای خود را به تماشا خواهد گذاشت چنان که در سخت ترین شرایط هم شاهد زادن، گشایش ها باشیم.