چهارشنبه 13 اسفند 1399 |

آرشیو مقاله
مقاله- این لبخند، ترجمه عشق است!

این لبخند، ترجمه عشق است! 1398/04/26

حیات:محمد رضا شهیدی خراسانی

مقاله-شهید، مشهد و بهشت

شهید، مشهد و بهشت 1398/04/22

حیات:محمد رضا شهیدی خراسانی

مقاله-ما را به شهادت، سعادت جاودان بخش!

ما را به شهادت، سعادت جاودان بخش! 1398/04/18

حیات:غلامرضا بنی اسدی

مقاله-دختر است او، دخترِ شهید

دختر است او، دخترِ شهید 1398/04/13

حیات: محمد رضا شهیدی خراسانی

تک عکس-روز کوچ ۲۹۰ پرستوی شهید بر فراز آسمان

روز کوچ ۲۹۰ پرستوی شهید بر فراز آسمان 1398/04/13

حیات: ۱۲ تیرماه بود، بلند گوهای فرودگاه مهرآباد از مسافران خواستند تا خود را به پرواز ۶۵۵ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برسانند، سفری بی بازگشت که مقصدش را نه در خاک شیخ نشین دبی که بر فراز آسمان جستجو می کرد.

مقاله-شهادت را باید زیست

شهادت را باید زیست 1398/04/11

حیات: شهادت را نمی شود"مُرد" باید آن را زندگی کرد.

مقاله-لشکر صاحب زمان، باز به میدان آمده!

لشکر صاحب زمان، باز به میدان آمده! 1398/04/06

حیات: ای لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش/ بهر نبردی بی امان، آماده باش، آماده باش... صدای آهنگران بود که صادقانه در نهاد جان می پیچید و بر "ناآرامی"هایی که دشمن می آفرید، آرامش می بارید چنان که آب بر آتش می افشانند.

مقاله-بهشتی ای که او را نشناختیم!

بهشتی ای که او را نشناختیم! 1398/04/03

حیات: بهشتی فقط یک نام خانوادگی نبود که برای سید محمد انتخاب شود.

مقاله-مصطفی، شرح اسم خویش بود

مصطفی، شرح اسم خویش بود 1398/03/29

حیات: برخی آدم ها، شرحِ اسم خویش هستند.

مقاله-سر به راهی که شهیدان پا گذاشتند

سر به راهی که شهیدان پا گذاشتند 1398/03/28

حیات: کلاس درس است تامل در نگاه شهیدان.