پنجشنبه 2 بهمن 1399 |

آرشیو مقاله
مقاله- من اعتراف می کنم

من اعتراف می کنم 1398/06/16

حیات: کتاب جنایت های ما در خرمشهر نوشته “محمد نبی ابراهیمی” حاوی اعترافات بسیار مهمی است که همزمان با حوادث و اتفاق های اشغال خرمشهر بیان می شود و تا پایان فتح و عملیات آزاد سازی این شهر ادامه می یابد. این اعترافات سال ها بعد توسط نیروها و افسران عراقی که در این جنگ حضور داشتند بیان می شود، آنها طی تمام آن دوران در خرمشهر بوده اند و گفته هایشان دلالت بر حقایقی دارد که از یک طرف نشان دهنده مظلومیت این مردم صبور و ظلم دیده است و سوی دیگر نشان دهنده دیو خویی و غایت وحشی گری دشمن بعثی.

مقاله-نامِ پدرِ همه شهیدان حُسین است!

نامِ پدرِ همه شهیدان حُسین است! 1398/06/16

حیات: غلامرضا بنی اسدی

مقاله-عاشورا امتداد کعبه تا کربلا

عاشورا امتداد کعبه تا کربلا 1398/06/12

حیات: اسماعیل علوی

مقاله-کاوه محرمی ما و راهی که روشن است

کاوه محرمیِ ما و راهی که روشن است 1398/06/11

حیات: محمد رضا شهیدی خراسانی

مقاله-نشان سرخ دلیری

نشان سرخ دلیری 1398/06/09

حیات: زنان در ادبیات دفاع مقدس جایگاه ویژه‌ای دارند. در واقع می‌توان گفت زن در این نوع از ادبیات فراتر از اشکال بحث شده در جایگاهی فرا انسانی می‌نشیند.

مقاله-این عکس را بخوانید لطفا!

این عکس را بخوانید لطفا! 1398/06/05

حیات: محمد رضا شهیدی خراسانی

مقاله-ادبیات دفاع، اقیانوس بی پایان جاذبه

ادبیات دفاع، اقیانوس بی پایان جاذبه 1398/06/05

حیات: از بُعد تاریخی،علت پیدایش ادبیات دفاع مقدسبر خلاف سایر گونه های ادبی که زمینه پیدایش آنها ارتباط تنگاتنگی با مفهوم خاص hدبیت دارد، در ارتباط با پدیده ای شکل گرفت که نقطه پیوند سیاست، ادبیات، تاریخ و مفاهیم انسانی بود؛ یعنی همان مسئله جنگ و دفاع از میهن.

مقاله-شهید سماواتی درس ایستادگی به جوانان این مرز و بوم داد

شهید سماواتی درس ایستادگی به جوانان این مرز و بوم داد 1398/06/03

حیات: پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. (شهید آوینی)

مقاله-دولتیان به رجائی و باهنر اقتدا کنند

دولتیان به رجائی و باهنر اقتدا کنند 1398/06/03

حیات: غلامرضا بنی اسدی

مقاله-بستنی شهید پیچک و بسته های غذایی ما

بستنی شهید پیچک و بسته های غذایی ما 1398/05/26

حیات: غلامرضا بنی اسدی