شنبه 24 آذر 1397 |

آرشیو مقاله
خبر-یادداشت؛

سربلند مثل شهید ابوالفضلِ رفیعی

یادداشت؛ سربلند مثل شهید ابوالفضلِ رفیعی 1396/12/14

محمد رضا شهیدی_ برخی آدم ها عجیب مسمی می شوند برای اسم شان. اصلا انگار خدا خواسته آن نام را دوباره معنا کند که آن ها را آفریده است.

خبر-در تکریم روز گرامیداشت مقام مادران شهدا؛

مادرانِ ایرانی قوی تر از بمبِ اتم

در تکریم روز گرامیداشت مقام مادران شهدا؛ مادرانِ ایرانی قوی تر از بمبِ اتم 1396/12/11

غلامرضا بنی اسدی مثل کوه بودند مادرانِ شهدا و رزمندگان. شاید هم باید ایستادگی کوه را به آنان تشبیه کرد آخر کوه به طوفانی که آنان در زندگی دیده اند و از جا نجنبیده اند، آزمون نشده است تا ببینیم چقدر می ایستد.

خبر-یادداشت؛

مادران شهداء، مام وطن

یادداشت؛ مادران شهداء، مام وطن 1396/12/11

شاید هیچ کس را در دنیا سراغ نداشته باشیم که به اندازه مادر، دوست مان داشته باشد؛ یعنی حتی بی یار و یاورترین و تنهاترین انسان های روی کره زمین هم، معشوقه یک نفر هستند... صادق چهرقانی

خبر-یادداشت؛

چشم های بی سو و دل های زخمی

یادداشت؛ چشم های بی سو و دل های زخمی 1396/12/09

محمدرضا بنی اسدی زخم خورده ایم فراوان از زبانِ کسانی که غافلانه، زخم های صدامی را نمک سود می کنند. زخم خورده ایم از زبان هایی که به جای همدردی ، درد می افزایند بر دل های شکسته.

خبر-یادداشت؛

وقتی سردار دست رزمنده معترض را بوسید

یادداشت؛ وقتی سردار دست رزمنده معترض را بوسید 1396/12/06

غلامرضا بنی اسدیمن باور دارم هر کسی نمی تواند شهید شود. هرچه در زندگی شهدا تامل می کنم این باورم به ایمانی وثیق تر تبدیل می شود. من در این تامل ها به خط روشنی در زندگی آنان رسیده ام که بر مدار اوج در حرکت است و شهید قبل از رسیدن به این افتخار در مداری قرار می گیرد که هر لحظه زیباتر می شود.

خبر-یادداشت؛
بچه خیبری ها هنوز هم حاجی اند

یادداشت؛ بچه خیبری ها هنوز هم حاجی اند 1396/12/05

محمد رضا شهیدی بچه خیبری ها همه شون حاجی اند....این دیالوگ عباس بود در آژانس شیشه ای وقتی حاج کاظم گفت: تو که می دونی من مکه نرفتم، چرا به من می گی حاجی؟ عباس، با همه صداقت روستایی و زلالی بسیجی اش گفت: بچه خیبری ها همه حاجی ان.... بچه هایی که در اولین عملیات آبی- خاکی، حماسه آفریدند.

خبر-یادداشت؛
بدرقه شهدا و حسرت جاماندگان

یادداشت؛ بدرقه شهدا و حسرت جاماندگان 1396/12/02

محمد رضا شهیدی تشییع شهدا، مراسم تشییع شهیدان سرفراز، هزار جلوه دارد از تجلیات عشق که هرکدام می تواند نشانه ای باشد از مجموعه آیات معرفت.

خبر-یادداشت؛
بدرقه شهدا و حسرت جاماندگان

یادداشت؛ بدرقه شهدا و حسرت جاماندگان 1396/12/02

محمد رضا شهیدی تشییع شهدا، مراسم تشییع شهیدان سرفراز، هزار جلوه دارد از تجلیات عشق که هرکدام می تواند نشانه ای باشد از مجموعه آیات معرفت.

خبر-یادداشت؛
برای همه شهیدان، مادر است زهرا(س)

یادداشت؛ برای همه شهیدان، مادر است زهرا(س) 1396/11/30

کلمات، بار مفهومی خود را دارند و چون نام شوند برای انسان و در شناسنامه ای بنشینند، داد و ستدی سازنده با صاحب خویش برقرار می کنند. کلمات، ماندگارند، و برخی کلمات، ماندگارتر

خبر-یادداشت:

ماموریت ابدی شهدا بیدارگری است

یادداشت: ماموریت ابدی شهدا بیدارگری است 1396/11/28

غلامرضا بنی اسدی_خدا ما را دوست دارد آی آدم ها ! مطمئنم، خدا ما را دوست دارد که هنوز از کوچه های ما شهید می آید و دروازه های آسمان را به روی زمین می گشاید، ما را به لطف خود گرفته است.