سه شنبه 29 مهر 1399 |

آرشیو مقاله
خبر-یکصد سفر استانی؛ هزاران دستاورد برای سازمان بهزیستی

یکصد سفر استانی؛ هزاران دستاورد برای سازمان بهزیستی 1391/04/27

طی دوره های اول تا چهارم سفرهای استانی در مجموع حدود 530 هزار مورد مراجعه حضوری یا نامه واصله دریافت شده است که اعتباری معادل 121640 میلیون ریال برای رفع مشکلات و درخواست های مزبور اختصاص یافته است و با توجه به جمیع جهات و در نظر گرفتن برکات و ثمرات این سفرها برای سازمان بهزیستی و جامعه مخاطب سازمان ، آنچه مشخص است اینکه یکصد سفر استانی هزاران دستاورد برای این سازمان بدنبال داشته است که انشاء ا... با تداوم این خدمات و دستاوردها شاهد برگ زرین دیگری در کارنامه دولت دهم خواهیم بود

خبر-مسلمانان سوییس درگیر تبعیض های فزاینده

مسلمانان سوییس درگیر تبعیض های فزاینده 1390/12/28

حقوق مسلمانان در سوییس که مهد دموکراسی و حقوق بشر نام گرفته، هر روز محدودتر می شود و مسلمانان در بین مردم این کشور حتی جایگاه اقلیت قومی خارجی را ندارند.