دوشنبه 7 مهر 1399 |

آرشیو مقاله
خبر-یادداشت:

اربعین و شکوه یاد شهدا

یادداشت: اربعین و شکوه یاد شهدا 1396/08/17

غلامرضا بنی اسدی_ یک جایی در همین کانال های تلگرامی مطلب تامل برانگیزی خواندم که حرف به حرفش یک دنیا درد داشت.

خبر-یادداشت:

وظیفه ما در قبال واقعه کربلا بازتولید ازخودگذشتگی و مکارم اخلاق در جامعه است

یادداشت: وظیفه ما در قبال واقعه کربلا بازتولید ازخودگذشتگی و مکارم اخلاق در جامعه است 1396/08/16

طاهره ساعدی_تصاویر و فیلم های زیادی از راهپیمایی با شکوه زائران اربعین حسینی دیده ایم و شاهد رفتارهای بسیار زیبا و حسنه در همه زمینه ها از استقبال و پذیرایی گرم تا انجام کارها و فعالیت های مختلف بدون چشمداشت و با افتخار مردم استان ها و شهرهای مرزی بوده ایم.

خبر-یادداشت:

تمام قد در برابر آمریکا

یادداشت: تمام قد در برابر آمریکا 1396/08/13

محمدرضا شهیدی_ آمریکا با انقلاب ما از اول موضع داشته است، آن هم از جنس خصمانه، آنهم خشن ترین نوع خصمانه. این را مردم و به ویژه نسل جوان و علی الخصوص دانشجویان خوب می دانستند. ریشه هایش را هم کاویده بودند و سرشاخه هایش راهم چنان شناسایی کردند که می دانستند از این شاخه های شوم جز حنضل، نخواهد رویید برای تلخکامی مردم ایران.

خبر-یادداشت:

امان از این نگاه های حرام

یادداشت: امان از این نگاه های حرام 1396/08/10

محمد رضا شهیدی_شهدا، حجت خدایند برای امروز و فردای مان.آنان چنان خود را برای خدا خالص کرده بودند که جز او نمی دیدند و جز او نمی گفتند.

خبر-یادداشت:

خط شکنی به نام حسین فهمیده

یادداشت: خط شکنی به نام حسین فهمیده 1396/08/09

غلامرضا بنی اسدی_چهره شان نوجوان بود و شناسنامه ها هم این را گواهی می داد اما به معنای واقعی، همه مرد بودند، مردانی با تدبیر، هوشمند، دارای راهبرد چگونه جنگیدن، همه آنانی که در جبهه بودند، مرد بودند، مردانی بزرگ حتی آنانی که شناسنامه ها آنان را به عنوان نوجوان می شناخت و چهره و جثه شان هم این را تایید می کرد، اما مردانگی را کسی به سن و سال و هیکل گره نزده است بلکه این هویت است و توانمندی و تدبیر که آدمی را بزرگ می کند.

خبر-یادداشت:
بی بی رقیه (س) هنوز می جنگد

یادداشت: بی بی رقیه (س) هنوز می جنگد 1396/08/06

محمد رضا شهیدی_غریبی و یتیمی و اسارت و... هر کدام برای از پا انداختن یک مرد بزرگ کافی است، چه رسد به یک دختر بچه 3 ساله! آن هم غربتی که تو را به دیار دشمنان کشد و یتیمیی که جلوی چشمانت با تیغ بر گلوی پدرت رقم خورد بعد اینکه برادرانت را به تیر و تیغ کشته باشند.

خبر-یادداشت:
تا دیر نشده ناگفته هایشان را بشنویم

یادداشت: تا دیر نشده ناگفته هایشان را بشنویم 1396/07/29

غلامرضا بنی اسدی آتش گرفتم وقتی گفت: خیلی از خاطرات را به یاد ندارم. سید وقتی با اصرار همرزمانش مواجه شد تا پشت تریبون برود و یاد عملیات عاشورا(میمک) را زنده کند، عذر خواست و در توضیح گفت: چند بار عمل کردم و بیهوش شدم. بر اثر آن بیهوشی ها بخش زیادی از خاطراتم پاک شده است.

خبر-یادداشت:

من یک پاسدارم

یادداشت: من یک پاسدارم 1396/07/23

غلامرضا بنی اسدی_از دیشب که یانکی سوداگر، ترامپ، در سخنانی که وزن معرفتی و آگاهی های تاریخی، جغرافیایی و ادب سیاستمداری اش را نشان داد، آرزوی امام که فرمود: کاش من هم یک پاسدار بودم، به آرزوی قاطبه ملت ما بدل شده است به کوری چشم آنانی که نمی توانند سرو های سبز را تاب بیاورند.

خبر-یادداشت:

به احترام شهیدان همگی برخیزیم

یادداشت: به احترام شهیدان همگی برخیزیم 1396/07/15

غلامرضا بنی اسدی_ما با شهادت زنده ایم و با شهیدان نفس می کشیم. کافی است تا خبر برسد که شهیدی در راه است تا مردمان راه را به اشک بشویند. کافی است خبر برسد که عضوی از خانواده شهید ، پا به محفل گذاشته تا سر تا پا به احترامش بر خیزند. بله، قصه ما با شهدا اینگونه است چرا که باور داریم آنان شارحان عملی « کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» هستند که در همیشه زمان خود را مخاطب« هل من ناصر ینصرتی» حضرت حسین(ع) می دانند.

خبر-یادداشت:

آواز می دهند شهیدان؛ لبیک یا حسین

یادداشت: آواز می دهند شهیدان؛ لبیک یا حسین 1396/07/08

غلامرضا بنی اسدی_مردم سالی یک بار عاشورا را در تقویم دارند و یک دهه هم اهل روضه و حسینیه و تکیه ومسجد می شوند. در احساس خوش این فضا، چند صباحی می نشینند.