سه شنبه 7 بهمن 1399 |

آرشیو مقاله
خبر-یادداشت؛

شهیدان، افق گشایانِ آستانِ حضرت دوست

یادداشت؛ شهیدان، افق گشایانِ آستانِ حضرت دوست 1396/12/21

شهادت، برای من مصداق تام و تمام "ویخرجهم من الظلمات الی النور" است که در ولایت الله، در ساحت عشق بی پروایِ حضرتِ دوست، حدیث "من طلبنی وجدنی" می خوانیم و در شکوه " من وجدنی"، به عظمت" عشقنی" می رسیم و روشن است که از عشق جز عشق نخواهد خاست.

یادداشت؛ مادر است دیگر، به پسرانش افتخار می کند 1396/12/20

محمد رضا شهیدی اول: مادر است دیگر، پسر هم نیاید برای تبریک روز مادر، مادر می رود به دیدنش. چه کند ، مادر است دیگر. پایش درد کند هم می رود. زمستان باشد هم می رود. راه دور باشد هم می رود.

خبر-یادداشت

روز مادر و تکلیف ما در برابر مادران شهدا

یادداشت روز مادر و تکلیف ما در برابر مادران شهدا 1396/12/17

غلامرضا بنی اسدی سنت قشنگی است آیینی که به نام روز مادر شکل گرفته است. خدا بانی اش را به دعای باعث اش، بهشت نشین کند که زادروز حضرت زهرا را به روز مادر ، نامی جاودانه بخشید و خدا عزت بدهد به آنانی که با دریافت عظمت ...

خبر-یادداشت؛

سربلند مثل شهید ابوالفضلِ رفیعی

یادداشت؛ سربلند مثل شهید ابوالفضلِ رفیعی 1396/12/14

محمد رضا شهیدی_ برخی آدم ها عجیب مسمی می شوند برای اسم شان. اصلا انگار خدا خواسته آن نام را دوباره معنا کند که آن ها را آفریده است.

خبر-در تکریم روز گرامیداشت مقام مادران شهدا؛

مادرانِ ایرانی قوی تر از بمبِ اتم

در تکریم روز گرامیداشت مقام مادران شهدا؛ مادرانِ ایرانی قوی تر از بمبِ اتم 1396/12/11

غلامرضا بنی اسدی مثل کوه بودند مادرانِ شهدا و رزمندگان. شاید هم باید ایستادگی کوه را به آنان تشبیه کرد آخر کوه به طوفانی که آنان در زندگی دیده اند و از جا نجنبیده اند، آزمون نشده است تا ببینیم چقدر می ایستد.

خبر-یادداشت؛

مادران شهداء، مام وطن

یادداشت؛ مادران شهداء، مام وطن 1396/12/11

شاید هیچ کس را در دنیا سراغ نداشته باشیم که به اندازه مادر، دوست مان داشته باشد؛ یعنی حتی بی یار و یاورترین و تنهاترین انسان های روی کره زمین هم، معشوقه یک نفر هستند... صادق چهرقانی

خبر-یادداشت؛

چشم های بی سو و دل های زخمی

یادداشت؛ چشم های بی سو و دل های زخمی 1396/12/09

محمدرضا بنی اسدی زخم خورده ایم فراوان از زبانِ کسانی که غافلانه، زخم های صدامی را نمک سود می کنند. زخم خورده ایم از زبان هایی که به جای همدردی ، درد می افزایند بر دل های شکسته.

خبر-یادداشت؛

وقتی سردار دست رزمنده معترض را بوسید

یادداشت؛ وقتی سردار دست رزمنده معترض را بوسید 1396/12/06

غلامرضا بنی اسدیمن باور دارم هر کسی نمی تواند شهید شود. هرچه در زندگی شهدا تامل می کنم این باورم به ایمانی وثیق تر تبدیل می شود. من در این تامل ها به خط روشنی در زندگی آنان رسیده ام که بر مدار اوج در حرکت است و شهید قبل از رسیدن به این افتخار در مداری قرار می گیرد که هر لحظه زیباتر می شود.

خبر-یادداشت؛
بچه خیبری ها هنوز هم حاجی اند

یادداشت؛ بچه خیبری ها هنوز هم حاجی اند 1396/12/05

محمد رضا شهیدی بچه خیبری ها همه شون حاجی اند....این دیالوگ عباس بود در آژانس شیشه ای وقتی حاج کاظم گفت: تو که می دونی من مکه نرفتم، چرا به من می گی حاجی؟ عباس، با همه صداقت روستایی و زلالی بسیجی اش گفت: بچه خیبری ها همه حاجی ان.... بچه هایی که در اولین عملیات آبی- خاکی، حماسه آفریدند.

خبر-یادداشت؛
بدرقه شهدا و حسرت جاماندگان

یادداشت؛ بدرقه شهدا و حسرت جاماندگان 1396/12/02

محمد رضا شهیدی تشییع شهدا، مراسم تشییع شهیدان سرفراز، هزار جلوه دارد از تجلیات عشق که هرکدام می تواند نشانه ای باشد از مجموعه آیات معرفت.