جمعه 9 خرداد 1399 |

آرشیو مقاله
مقاله-فرشتگان به دعاشان آمین می گویند

فرشتگان به دعاشان آمین می گویند 1397/04/01

.....در ساعات پایانی میهمانی خدا، سعادتی نصیب شد تا نفس بدهم به نفس کسانی که فرشتگان به دعاشان آمین می گویند.

مقاله-عبادتی که قضایش گفتن و نوشتن است

عبادتی که قضایش گفتن و نوشتن است 1397/04/01

گفتن و نوشتن از شهید را عبادت می دانم چه خود شهادت، بالاترین عبادتِ به عبودیت رسیده است.

مقاله-از گل

از گل مراکشی تا جنگنده عراقی! 1397/04/01

کیف کردیم وقتی ایران، اولین بازی جام جهانی را سر فراز بیرون آمد و به « نایک» و یانکی و تحریم هایش، یک جا خندید.

مقاله-شهید قلب تاریخ است

شهید قلب تاریخ است 1397/04/01

دکتر علی شریعتی را همگان می شناسیم گاهی او را و نوشته هایش را به بدترین وجه داوری کرده ایم و گاهی نیز بر تمام گفته هایش صحه گذاشته ایم، البته که نه ان درست است و نه این.

مقاله-چمران و آن ترکش سرگردان

چمران و آن ترکش سرگردان 1397/04/01

....و آن ترکش- که نمی دانم به چه واژه هایی باید یادش کنم- انگار انتخاب شده بود برای یک ماموریت ویژه. برای پیوند زدن میان زندگی و ابدیت.

مقاله-یک شیرمرد و هزاران حرف

یک شیرمرد و هزاران حرف 1397/03/18

غلامرضا بنی اسدی نگاه کنید لطفا، لطفا نگاه کنید! این تصویر را نگاه کنید که هزار حرف نگفته در هر تماشایش، فریاد می شود.

مقاله-الفبای

الفبای سرخ 1397/03/18

محمدرضا شهیدی خراسانی م.ع.ل.م....برای من حلاوتی از حروف مقطعه دارد. پر از شکوه و شکوفایی. به زلالی باران و به طراوت چشمه ها و به عظمت تربیت انسان.

مقاله-در رکاب خمینی بمانیم!

در رکاب خمینی بمانیم! 1397/03/18

غلامرضا بنی اسدی/ باورمندان امام فقط آنانی نبودند که خود را به جبهه رساندند و تفنگ برداشتند تا حرف امام روی زمین نماند.

مقاله- کاش راه چمران پر رهرو شود!

کاش راه چمران پر رهرو شود! 1397/03/18

محمد رضا شهیدی خراسانی/ راه آسمان، زمانی باز می شود که کوچه های زمین گواهی دهند انسان از قواره زمین بزرگ تر است.

مقاله-حمایت از کالای ایرانی در گرو ایثار ملی

حمایت از کالای ایرانی در گرو ایثار ملی 1397/03/18

امیرحسین مرادی/ سال 97 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد. این شعار باید هم از سوی مردم و هم از سوی مسئولان، مورد توجه جدی تری قرار گیرد.