دوشنبه 20 مرداد 1399 |

آرشیو مقاله
مقاله-ما و حسرت بر دل مانده سفرِ اربعین

ما و حسرت بر دل مانده سفرِ اربعین 1397/08/06

حیات: ما با آرزو هامان زندگی می کنیم. برای تحققِ آن، برنامه می نویسیم، طرح در می اندازیم و گام در راهی می گذاریم که ما را به مقصدِ آرزو هامان برساند. در کنار این آرزو ها که گاه به آرمان ها هم ارتقا می یابد، حسرت هایی نیز هست که نفسِ مان را به آه، برمی آورد.

[[Image]]

به نام مدافعان خرمشهر 1397/08/04

حیات: سی و هشت سال پیش.... مثل امروز، خرمشهر.... خودتان را بگذارید جای جهان آرا، بگذارید جای موسوی، جای کاپیتان صمدی، جای بهروز مرادی، جای شیخ شریف، جای بچه های سپاه خرمشهر، جای تفنگ داران دریایی، جای زن و مرد و حتی کودکانی که جان می دادند به خشت، خشت بناهای خرمشهر تا سر پا بایستند و فرو نریزند در ازدحام گلوله ها و باران بمب ها.

مقاله-لطفِ خفیه و اقتدارِ آشکار

لطفِ خفیه و اقتدارِ آشکار 1397/08/02

حیات: ما، خمینی(ره) را " امام" می خواندیم. این هم یک شعار سیاسی نبود بلکه عمق باور ما بود و هست که در این واژه بلند، معنا می یافت و هنوز هم نو به نو، معنا می شود. چون چنین باوری داشتیم، سعی می کردیم سالک راهی باشیم که او چراغ داری می کرد و جوری زندگی کنیم که او می زیست.

مقاله-ما و دین هنر به دفاع مقدس

ما و دین هنر به دفاع مقدس 1397/07/30

حیات: تقویم ما باید همیشه باز باشد. ما حق نداریم حتی برای یک روز هم تقویم را ببندیم. حتی مایی که دیری است کتاب ها را بسته ایم و گرفتار زندگی بی حساب شده ایم.

مقاله-شوشتری

بخوان به نام شهیدانِ وحدت.... 1397/07/26

غلامرضا بنی اسدی این روز ها که باز اشرار و سر پنجه های دشمن صهیونیستی- وهابی، در شرق کشور، با گروگان گرفتن مرزداران، به حرمت مرز، تعدی کرده اند.

مقاله-زیتون و رسالتِ دخترانِ شهدا

زیتون و رسالتِ دخترانِ شهدا 1397/07/25

حیات: برخی کلمات هستند که نه یک بار که چندین بار برای آدم معنا می شوند و در هر معنا ، جلوه ای تازه و گاه تمام دارند مثل همین کلمه مقدس و قرآنی "زیتون" که برای من معنایی شگفت یافت بعد از معانی متعدد که تا کنون در ذهنم نشسته بود و در ذهن شما و واژه نامه ها هم نشسته است.

مقاله-به رسم شهیدان برای زندگی امروز

به رسم شهیدان برای زندگی امروز 1397/07/21

حیات: ما یک ماموریت تاریخی داریم؛ ماموریت تعریف شهید و تبیین شهادت.

مقاله-تاکتیک تحریف در جنگ روانی

تاکتیک تحریف در جنگ روانی 1397/07/18

حیات: تاکتیک تحریف یکی از شناخته شده ترین تاکتیک های جنگ روانی است که در تمام دانشکده های عملیات روانی تدریس می شود.

مقاله-مرز؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

مرز؛ خیلی دور، خیلی نزدیک 1397/07/15

حیات: من مرز رفته ام، مرزهای جنگ را نمی گویم که مرز هم ذیل عنوان جبهه تعریف می شد و در قداستی بی همانند می نشست و خاکش، مهر نمازمان می شد.

مقاله-ما جز زیبایی در دفاع مقدس ندیدیم

ما جز زیبایی در دفاع مقدس ندیدیم 1397/07/09

هیئت و هیبت دختر نوجوان در آن جلیقه خبرنگاری، دل نشین تر است. گوشی همراهش را جلو می آورد و می گوید: لطفا از خاطرات تلخ و شیرین جنگ بگوئید.