دوشنبه 20 مرداد 1399 |

آرشیو مقاله
مقاله-7 آذر، روزی به مثابه تاریخ قهرمانی دریایی ها

7 آذر، روزی به پهنای تاریخ قهرمانی رزم اوران دریا 1397/09/07

حیات: دیگران هستند که نداشته های خود را با خیال، جبران می کنند. برای خود تاریخ می سازند و هویت می تراشند. ما اما ایرانی هستیم. ریشه در تاریخی 7 هزار ساله داریم با قهرمانانی که از جنس واقعیت و بالاتر از آن؛ عین حقیقت اند.

مقاله-با روحیه بسیجی، تحریم شکن می شویم

با روحیه بسیجی، تحریم شکن می شویم 1397/09/05

حیات: اصحابِ غرور را، راه به همان مسیری است که رجیم اول پیمود. رانده شدگی از آستانِ حضرتِ کبریا.

مقاله-بسیج هنوز هم می تواند معجزه کند

بسیج هنوز هم می تواند معجزه کند 1397/09/03

حیات: شاید برخی کتاب ها را بتوان یافت که به یک کلمه نیرزند و بالعکس کلماتی هم هستند که به اندازه هزاران کتاب معنا دارند و در شرح اثر گذاری آن باید هزاران کتاب نوشت.

مقاله-11 هزار امضای سرخ و هفته وحدت

11 هزار امضای سرخ و هفته وحدت 1397/08/29

حیات: ما یک تابلوی پر رنگ و مانای وحدت داریم که هیچ کس نمی تواند در تماشای آن به احترام برنخیزد. تابلویی به رنگ خون که از رگِ پاک ترین فرزندان این آب و خاک تراویده است و به هر قطره نیز بر وحدتِ آحاد مرم این دیار تاکید دارد.

مقاله-ما مردِ روزهای سخت دفاع مقدسیم

ما مردِ روزهای سخت دفاع مقدسیم 1397/08/26

حیات: حرف های برخی را که می شنوم، برایم، بوی کهنگی می دهد. حرف هایشان قدیمی نیست، حرفِ امروزشان است اما تازه نیست.شبیه این حرف ها را چهار دهه پیش فراوان شنیده ایم. آن زمان هم می گفتند و می نوشتند تا دلِ ما را خالی کنند و سنگ را از زیرِ پایِ استقامت مان بکشند.

مقاله-ما را از میراثِ شهدا، بهره ای هست، آیا؟!

ما را از میراثِ شهدا، بهره ای هست، آیا؟! 1397/08/21

حیات: مردانگی، نه به هیبت و هیکل و درشتی اندام و فراوانی ریش و چیز هایی است که برخی به اشتباه، شاکله مردی می دانند. مردانگی، گاه در هیئت نوجوانی ظهور می کند که هنوز پشت لب اش، سبز نشده و استخوان نترکانده است.

مقاله-نماد بصیرت بود آقا حمید باکری

نماد بصیرت بود آقا حمید باکری 1397/08/19

حیات: خداوند درجاتش را متعالی فرماید، شهید حمید باکری را، قائم مقام لشکر 31 عاشورا، وبرادر آقا مهدی باکری. من او را نماد بصیرت می دانم به خاطر ظرافت نگری در آینده.

مقاله-انان جان  وقف کردند و اینان عمر

انان جان وقف کردند و اینان عمر 1397/08/15

حیات: ان ها که ان روزها لباس رزم بر تن کردند و رفتند تا نگذارند ناپاکان و بداهلان قرار از دل مردمان این سرزمین برند، جانشان را وقف نگاهبانی و نگاهداری از ما کردند وقف ما، دین ما، اب و خاک و ابروی ما.

مقاله-یادداشت

زندگی انگلی آمریکا 1397/08/14

حیات: می خواست عیار نفرت از آمریکا را بالا ببرد انگار. وقتی گفت: بنویس ما در یک روز، در سه جبهه با آمریکا پنجه در پنجه شدیم. می گفت بنویس تا بدانند جوان ترها و بچه های امروز که مدیران فردایند، که ما از آمریکا، زخم ها دیده ایم و سیزده آبان، فقط همین یک روز، سه بار با آمریکایی ها درگیری داشتیم در سه شکل و سه نوع.

مقاله-فهمیده در کلاس اربعین

فهمیده در کلاس اربعین 1397/08/09

حیات: این روز ها، نگاه ها از پی دوربین ها به کربلاست. جایی که همیشه باید نگاه قبله نمای انسان به آن باشد و هر روز، بهره خاص خود و درس روز خویش را برگیرد.