سه شنبه 7 بهمن 1399 |

آرشیو مقاله
مقاله-دستِ جنایتکار شیطان را بشکنید!

دستِ جنایتکار شیطان را بشکنید! 1397/11/27

حیات: ما را نمی شناسند انگار. بازی شغالان با دم شیر، نه نشان قدرت که نشان ابلهی آنان است که اگر می دانستند، می فهمیدند بازی با دم شیر چه عقوبت سختی دارد.

مقاله-دست هامان را به جای ترنج نبریم!

دست هامان را به جای ترنج نبریم! 1397/11/24

حیات: الحمدلله، به برکت دعای شهدا و غیرت الهی بر حرمت خون شهدا، وارد پنجمین دهه عمر انقلاب شدیم. چیزی که در چشم دشمن نه خار که خارستان به پا کرده است و گلوی شان را نه به استخوان که به پنجه اقتدار می خراشد.

مقاله-عیدی می خواهیم!

عیدی می خواهیم! 1397/11/22

حیات: مثل نوروز می ماند چهلمین 22 بهمن. نوترین روزی که می تونستیم دید، همین روز بود. روزی که دشمنان به هزار برنامه و عملیات و تخریب و تحریم ، می خواستند، دیدنش را در شمار حسرت های ماندگار ما بنویسند اما تاریخ این حسرت را در سیاهه دریغ و افسوس های آنان نوشت تا یک کامیابی دیگر در فهرست نورانی موفقیت های ملت نستوه ایران، تحریر شود.

مقاله-مثل شهدا انقلابی باشیم

مثل شهدا انقلابی باشیم 1397/11/18

حیات: برخی افراد، گّز نکرده، پاره می کنند. اندازه نگرفته، می دوزند و همین را هم عین واقعیت می پندارند و بر همان اساس هم داوری می کنند و حکم می دهند.

مقاله-انقلاب کلمات و نهضت روشنایی

انقلاب کلمات و نهضت روشنایی 1397/11/15

حیات: ما در معرفی انقلاب اسلامی، می توانستیم بهتر عمل کنیم. در بیان چرایی انقلاب هم انگار کم گذاشته ایم که امروز با نگاه سئوال انگیز برخی جوانان و نوجوانان نسل امروز مواجه می شویم که چرا؟ چرا انقلاب کردید؟

مقاله-گرمای دستی که نیست!

گرمای دستی که نیست! 1397/11/12

حیات: مادر از زیر چادر دستش را بیرون آورده بود و دست دختر را محکم می فشرد. گرم و صمیمی. دست دیگرش اما مشت بود در هوا و صدایش را داده بود به صداهایی که فریاد مرگ برشاه را به آسمان می رساندند.

مقاله-سلوکِ چمران، درسِ باکری

سلوکِ چمران، درسِ باکری 1397/11/08

باید به فرهنگ دفاع مقدس برگردیم. این را بارها و بارها نوشته ام و هرجا صدایم رسیده است، گفته ام.

مقاله-هندسه رابطه رزمنده و فرمانده

هندسه رابطه رزمنده و فرمانده 1397/11/05

حیات: فرمانده، فقط فرمان نمی داد تا نیروهایش از او تنها هیئت نظامی در ذهن داشته باشند.

مقاله-دندان هایی که باید خُرد کرد!

دندان هایی که باید خُرد کرد! 1397/11/02

دندان نشان مان می دهند و توان چنگ ها شان را به رخ می کشند. سوداگر مرگ، ترامپ را می گویم و آن دلال همه مظلمه های جهان معاصر، نتانیاهو را و آن دیگری؛ گاو شیرده که حرمت از گاو هم برده است و آبرویش را به شیر شتران بادیه حجاز بدهکار است.

مقاله-هر جوان باید یک "حسینی محراب" باشد

هر جوان باید یک "حسینی محراب" باشد 1397/10/29

حیات: چهار حرف است که چون در کنار هم قرار می گیرند، یک مفهوم متعالی می سازد که گاه بر یک جغرافیا هم اطلاق می شود و به آن قطعه خاک، ارزشی می بخشد که آن را نسبت به همه قطعات دیگر خاک، تمایزی آشکار می دهد.