جمعه 14 آذر 1399 |

آرشیو مقاله
مقاله-ادبیات دفاع، اقیانوس بی پایان جاذبه

ادبیات دفاع، اقیانوس بی پایان جاذبه 1398/06/05

حیات: از بُعد تاریخی،علت پیدایش ادبیات دفاع مقدسبر خلاف سایر گونه های ادبی که زمینه پیدایش آنها ارتباط تنگاتنگی با مفهوم خاص hدبیت دارد، در ارتباط با پدیده ای شکل گرفت که نقطه پیوند سیاست، ادبیات، تاریخ و مفاهیم انسانی بود؛ یعنی همان مسئله جنگ و دفاع از میهن.

مقاله-شهید سماواتی درس ایستادگی به جوانان این مرز و بوم داد

شهید سماواتی درس ایستادگی به جوانان این مرز و بوم داد 1398/06/03

حیات: پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. (شهید آوینی)

مقاله-دولتیان به رجائی و باهنر اقتدا کنند

دولتیان به رجائی و باهنر اقتدا کنند 1398/06/03

حیات: غلامرضا بنی اسدی

مقاله-بستنی شهید پیچک و بسته های غذایی ما

بستنی شهید پیچک و بسته های غذایی ما 1398/05/26

حیات: غلامرضا بنی اسدی

مقاله-حج، فرایندی از خودشناسی تا یکتاپرستی

حج، فرایندی از خودشناسی تا یکتاپرستی 1398/05/22

حیات: اسماعیل علوی

مقاله-عید قربان، عید شهید

عید قربان، عید شهید 1398/05/20

حیات: غلامرضا بنی اسدی

مقاله-خبرنگاران شهادت نگار

خبرنگاران شهادت نگار 1398/05/16

حیات: غلامرضا بنی اسدی

خبر-یک قدم تا بهشت به شیوه شهدا

یک قدم تا بهشت به شیوه شهدا 1398/05/12

حیات:غلامرضا بنی اسدی

خبر-سفر حج به سعادت، دختر شهید!

سفر حج به سعادت، دختر شهید! 1398/05/08

حیات:غلامرضا بنی اسدی

مقاله-تیر های صیاد در شکارگاه مرصاد

تیر های صیاد در شکارگاه مرصاد 1398/05/05

حیات:محمد رضا شهیدی خراسانی