جمعه 3 بهمن 1399 |

مديريت فرمها
 
نام و نام خانوادگی

 
استان و شهر مورد نظر

 
نسبت ایثارگری

 
شماره  تلفن همراه

 
کدملی

 
تلفن ثابت

 
1. مطابق حدیثی از پیامبر(ص)، نخستین چیزی که خداوند متعال بر امت پیامبر(ص) واجب کرد، چه چیزی بود؟
 

2. کدام عامل موجب شده بود کسی که شهید نشده بود، در درجه شهدا قرار گیرد؟

 

3.مطابق آیه سی ام سوره یاسین، روز قیامت برای کدام گروه، روز حسرت بزرگ است؟

 
4. از کدام موضوع، به عنوان بهترین باقیات الصالحات ذکر شده است؟
 
5- کدام عمل موجب شفاعت حضرت امام حسین(ع) و بخشیده شدن گناهان پنج سال گردید؟
 
6.مطابق حدیثی از امام صادق(ع)، حرمت مومن از چه چیزی بالاتر است؟
 
7. کدام توبه، مورد قبول است؟
 
8. مطابق حدیثی از پیامبر(ص)، کدام عمل موجب ثبت ثواب حج برای انسان می شود؟
 
9. در کتاب، شرط پذیرش اعمال چه چیزی ذکر شده است؟
 
10. در کتاب، از کدام موضوع به عنوان ذکر و دعای معجزه گر یاد شده است؟
 
11. مطابق حدیثی از پیامبر(ص)، سرعت نفوذ آتش در خوردن گیاه خشک، به پای کدام گناه نمی رسد؟
 
12. کدام عامل موجب شد، ثواب دو سال نماز ایشان به کس دیگری منتقل شود؟
 
13 کدام مورد، از برکات صدقه دادن است؟
 
14 مطابق حدیثی از امام حسین(ع)، برترین اعمال بعد از اقامه نماز، چه چیزی است؟
 
15 کدام عمل موجب می شود اعمال خیر فرد، برای دیگران به عنوان عمل خیر ثبت گردد؟
 
16 چرا رعایت حق الناس و توجه به بیت المال کشور، خیلی اهمیت دارد؟
 
17. مطابق کتاب، کدام عمل موجب شده بود که ثواب طواف های ایشان، دوبرابر ثبت گردد؟
 
18. کدام موضوع از برکات صله رحم، نیست؟
 
19 مطابق فرمایش پیامبر(ص)، کدام کار از هفتاد بار حج خانه خدا بالاتر است؟
 
20. بخشش حق الناس در این دنیا، موجب ثبت چندبرابری در آن دنیا می شود، و اگر به برزخ کشیده شود، چند برابر ثبت می شود؟
 
21. کدام عامل موجب شده بود که ثواب جانبازی در رکاب مولا علی (ع)، در نامه اعمال وی ثبت گردد؟
 
22 دلیل تباهی دنیاییِ انبوهی از مردم، چه موضوعی ذکر شده است؟
 
23. مطابق فرمایش پیامبر(ص)، نشستن مرد در کنار همسر خود، از چه عملی نزد خداوند محبوب تر است؟
 
24. کدام عمل اگر با جان و مال باشد، اجر صد شهید را دارد؟
 
25. مطابق حدیثی از پیامبر(ص)، کدام عمل انسان اگر پذیرفته بشود، سایر اعمال وی نیز پذیرفته می شود؟