یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 |

آرشیو رسانه های اجتماعی
خبر-عبای پتویی

عبای پتویی 1398/01/31

خبر-گمنام

گمنام 1398/01/26

خبر-  قسمت شصتم: هیچکس خودشو نمیدید

قسمت شصتم: هیچکس خودشو نمیدید 1398/01/26

میدون جنگ بود و دو طرف تو این مبارزه تلاش می کردن یه طرف برای کمتر کتک خوردنو طرف دیگه حریصانه برای بیشتر زدن و عقده خالی کردن. چشمتون روز بد نبینه هر چی باشه جون آدمیزاد شیرینه و اونام هیچ رحم و مروتی نداشتن.