یکشنبه 28 شهریور 1400 |

آرشیو پاسخ به سوالات
قوانین-روش های دریافت وام صندوق قرض الحسنه شاهد

روش های دریافت وام صندوق قرض الحسنه شاهد 1400/06/21

پرسش: چگونه می توانم برای دریافت وام صندوق قرض الحسنه شاهد اقدام کنم؟

قوانین-عدم امکان معافیت نوه ایثارگر از خدمت سربازی

عدم امکان معافیت نوه ایثارگر از خدمت سربازی 1400/06/21

پرسش: نوه جانباز ٥٥ درصد هستم. پدربزرگم فوت شده‌اند و من با مادربزرگم زندگی می‌کنم و از ایشان نگهداری می‌کنم. آیا من می‌توانم در شرایط موجود و به دلیل نگهداری از مادربزرگم از سربازی معاف شوم؟ با این توضیح که قبلا پدر و عمویم با توجه به جانبازی پدربزرگم از سربازی معاف شده‌اند.

قوانین-ایثارگران مشمول احکام ماده 38 قانون جاع خدمت رسانی به ایثارگران

ایثارگران مشمول احکام ماده 38 قانون جاع خدمت رسانی به ایثارگران 1400/06/21

پرسش: کدام گروه از ایثارگران مشمول احکام ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند؟

قوانین-چگونگی تعیین حقوق بازماندگان جانباز متوفی (حالت اشتغال)

چگونگی تعیین حقوق بازماندگان جانباز متوفی (حالت اشتغال) 1400/06/21

پرسش: لطفا بفرمایید بعد از فوت جانباز حقوق ایشان چگونه تقسیم می شود؟

قوانین-مشمولین ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مشمولین ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1400/06/21

❓پرسش: لطفا بفرمایید معوقات ماده ٣٨ شامل چه کسانی می شود؟