پنجشنبه 28 تیر 1397 |

اخبار مهم[آرشیو]
اینفوگرافیک

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک "قطعنامه 598" منتشر شد
اینفوگرافیک "قطعنامه 598" منتشر شد
در روز ۲۷ تیر ۱۳۶۷ به دنبال پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران، جنگ هشت ساله میان ایران و عراق رسماً به پایان رسید. قطعنامه ۵۹۸ اول مرداد ۱۳۶۶ از سوی سازمان ملل صادر و در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ از سوی ایران پذیرفته شد و در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ به اتفاق آرا به تصویب نهایی رسید.
اینفوگرافیک-اینفوگرافیک" ایین نامه پرداخت هزینه پرستاری دوران نقاهت" منتشر شد
اینفوگرافیک" ایین نامه پرداخت هزینه پرستاری دوران نقاهت" منتشر شد
اینفوگرافیک" ایین نامه پرداخت هزینه پرستاری دوران نقاهت" منتشر شد
اینفوگرافیک-  اینفوگرافیک «شهیدان ماه مبارک رمضان» منتشر شد
اینفوگرافیک «شهیدان ماه مبارک رمضان» منتشر شد
اینفوگرافیک " شهیدان ماه مبارک رمضان" منتشر شد
اینفوگرافیک- اینفوگرافیک "عملیات نصر 2" منتشر شد
اینفوگرافیک "عملیات نصر 2" منتشر شد
اینفوگرافیک "عملیات نصر 2" منتشر شد

[آرشیو]
در حال بارگذاری