شنبه 31 فروردین 1398 |

اخبار مهم[آرشیو]
اینفوگرافیک

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک
اینفوگرافیک "روز جانباز"
حیات: اینفوگرافیک حیات در ارتباط با روز جانباز منتشر شد.
اینفوگرافیک-حیات طیبه
اینفوگرافیک شهدای هسته ای
حیات: اینفوگرافیک شهدای هسته ای به مناسبت روز فناوری هسته ای تهیه شد.
اینفوگرافیک-اینفوگرافیک" عملیات امام مهدی عج اولین عملیات دفاع مقدس"
اینفوگرافیک" عملیات امام مهدی عج اولین عملیات دفاع مقدس"
حیات: عملیات امام مهدی عج در تاریخ 26 اسفند 1359 با هدف عقب راندن دشمن از شهر و منطقه سوسنگرد انجام شد.
اینفوگرافیک-اینفوگرافیک" 22 اسفند روز بزرگداشت شهید"
اینفوگرافیک" 22 اسفند روز بزرگداشت شهید"
حیات: 22 اسفند هرسال، ﺭﻭﺯ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺳﺮﻭ ﻗﺎﻣﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ﺍﻯ است ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻻﻭﺭ ﻣﺮﺩﻯ ﺍﺯ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻧﺸﺎﻥ برای دفاع از دین و سرزمین گذشته و ﺍﻣﻨﻴﺖ و ارامش را برای کشور به ارمغان اورده اند.

[آرشیو]
در حال بارگذاری