دوشنبه 29 مرداد 1397 |

اخبار مهم[آرشیو]
اینفوگرافیک

تک عکس-اینفوگرافیک " امار ازادگان مسلمان و غیر مسلمان، منتشر شد
اینفوگرافیک " امار ازادگان مسلمان و غیر مسلمان، منتشر شد
حیات: اینفوگرافیک امار ازادگان مسلمان ،مسیحی، یهودی و زرتشتی توسط پایگاه خبری حیات منتشر شد.
اینفوگرافیک-اینفوگرافیک" فرایند اعطای درصد جانبازی به رزمندگان فاقد مدارک بالینی" منتشر شد
اینفوگرافیک" فرایند اعطای درصد جانبازی به رزمندگان فاقد مدارک بالینی" منتشر شد
حیات: فرایند اعطای درصد جانبازی به رزمندگان فاقد مدارک بالینی منتشر شد.
تک عکس-اینفوگرافیک" فرایند برخورداری داوطلبان شاهد و ایثارگر از مشاوره انتخاب رشته بنیاد" منتشر شد
اینفوگرافیک" فرایند برخورداری داوطلبان شاهد و ایثارگر از مشاوره انتخاب رشته بنیاد" منتشر شد
353 مشاور انتخاب رشته، در 218 پایگاه تعیین شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، کار مشاوره انتخاب رشته داوطلبان ایثارگر پذیرفته شده در مرحله اول کنکور را بر عهده دارند.
تک عکس-اینفوگرافیک" فرایند استفاده از خدمات برخط ایثارگران" منتشر شد
اینفوگرافیک" فرایند استفاده از خدمات برخط ایثارگران" منتشر شد
اینفوگرافیک" فرایند استفاده از خدمات برخط ایثارگران" منتشر شد

[آرشیو]
در حال بارگذاری