جمعه 15 فروردین 1399 |

آرشیو پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات-امکان حذف کسری ایثارگری پس از ثبت

امکان حذف کسری ایثارگری پس از ثبت 1399/01/11

اگر من کسری ایثارگری پدرم را در سیستم سخا ثبت کرده ولی برگه را تحویل یگان نداده باشم می توانم کسری را غیرفعال کنم؟...من به خاطر طرح پزشکی منصرف شدم از استفاده از کسری، میتوانم ان را کنسل کنم؟

پاسخ به سوالات-تجمیع ایثارگری پدر و مادر برای کسری خدمت

تجمیع ایثارگری پدر و مادر برای کسری خدمت 1399/01/11

پدرم ۱۵ماه در جبهه حضور داشته است و مادرم هم١٥ درصد جانبازی دارد، آیا میتوانم از کسری ایثارگری هر دو برای خدمت استفاده کنم؟"

پاسخ به سوالات-نحوه پرداخت وام صندوق توسعه ملی

نحوه پرداخت وام صندوق توسعه ملی 1399/01/11

وام از صندوق توسعه ملی به چه صورت به ایثارگران اعطا می شود؟ وام را چطور می توان گرفت، ما باغ داریم مشمول آن هستیم؟

پاسخ به سوالات-صدورکارت ایثارگری برای جانبازان فاقد کارت

صدورکارت ایثارگری برای جانبازان فاقد کارت 1399/01/10

وقتی در سایت بنیاد کد ملی پدرم را وارد می کنم می نویسد جانباز ۵درصد ولی ایشان هنوز کارت ایثارگری ندارد. چند بار برای گرفتن کارت ایثارگری به بنیاد شهرمان در اذربایجان غربی رجوع کرده اما جوابی نگرفته است. پرونده اش از ۱۵سال قبل باز بوده ولی پدرم اطلاع نداشته است . من یک روز اتفاقی به سایت بنیاد با کد ملی پدرم وارد شدم دیدم ایشان جانباز ۵درصد است . حال برای گرفتن کارت ایثارگری چه کنیم؟

پاسخ به سوالات-عدم تعلق سنوات ارفاقی به جانبازان حالت اشتغال

عدم تعلق سنوات ارفاقی به جانبازان حالت اشتغال 1399/01/10

من جانباز ۵۰ درصد بنیاد هستم سرباز ارتش بودم و درسال ۶۳ مجروح شدم و از کار افتاده دایم هستم الان ما وضعیت بازنشستگی هستیم یا حالت اشتغال؟ الان با گذشت تقریبا ۳۶ سال از مجروحیت بنده می گذرد، آیا سنوات به ما تعلق می گیرد؟