یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 |

تشکل ها
[آرشیو]
تک عکس-حضور فعال گروه های جهادی شاهد و ایثارگر در مناطق سیل زده

حضور فعال گروه های جهادی شاهد و ایثارگر در مناطق سیل زده 1398/01/18

حیات: گروه های جهادی شاهد و ایثارگر از ابتدای حوادث ناشی از سیل های اخیر در مازندران، فارس، خوزستان و لرستان وارد عمل شدند و به کمک هموطنان اسیب دیده از سیل شتافتند.