شنبه 17 خرداد 1399 |

محتوای یکپارچه
چگونه به ویروس کرونا مبتلا نشویم؟

چگونه به ویروس کرونا مبتلا نشویم؟

از آذر ماه امسال که ویروس کرونا در شهر وهان چین مشاهده شد و به فاصله کمی چنان شیوع پیدا کرد که مسولان این کشور پرجمعیت مجبور شدند چندین شهر را به حالت قرنطیه درآورند، شاید جهانیان که در آن روزها بانگرانی اخبار مربوط به چین را دنبال می کردند، تصور نمی کردند که این ویروس به این سرعت مرزها ی جغرافیایی را درنوردد وهر روز شاهد اخبار ابتلای مردم کشورهای دیگری باشند به نحوی که اکنون بیش از 30 کشور در گیر این ویروس هستند و متاسفانه برخی از شهرهای کشور عزیزمان ایران هم این ویروس مشاهده شده است.

از آنجا که هنوز دارو و واکسنی برای این ویروس کشف نشده است بی شک پیشگیری بویژه رعایت بهداشت شخصی و خانه و خانواده، مهمترین عامل مقابله با ویروس کروناست.
وزارت بهداشت،درمان و آموزش اخیرا اقدام به انتشار پروتکلی کرده که جهت اطلاع مخاطبان عزیز می آید.