چهارشنبه 5 آبان 1400 |

محتوای یکپارچه
جلسه کارگروه بررسی نظارت بیمه تکمیلی ایثارگران در بنیاد قائمشهر برگزار شد

جلسه کارگروه بررسی نظارت بیمه تکمیلی ایثارگران در بنیاد قائمشهر برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه بررسی نظارت بیمه تکمیلی ایثارگران در بنیاد شهید و امور ایثارگران قائمشهر برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری حیات ،اولین جلسه کارگروه نظارت بیمه تکمیلی یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۹۹ با حضور رئیس و معاون و کارشناس تخصصی حوزه بهداشت و درمان در دفتر رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرسـتان قائم شهر برگزار شد.
در این جلسه به پیگیری وصول مطالبات ایثارگران و مراکز طرف قرارداد شهرستان و رسیدگی و کنترل کسورات هزینه ها و نظارت نامحسوس در روند اجرای کار در دفاتر پیشخوان و نظارت از مراکز طرف قرارداد به جهت ارائه خدمات بهینه به ایثارگران و پیگیری و گزارش تخلفات انسانی و مراکز طرف قرارداد پرداخته شد.
عبدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قائم شهر در این جلسه گفت: خانواده‌های شاهد و ایثارگر گوهرهای گرانبهایی هسـتند که نزد ما به امانت سپرده ‌شده‌اند و امروز همه ما وظیفه‌ داریم جهت رفع مشکلات بیمه‌ای و درمانی این قشـر معزز تمام سعی و تلاش خود را به‌کارگیریم.
وی افزود: با توجه به مشکلات بیمه درمانی که برای خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر به وجود آمده است همه ما در راستای حل مشکل با تمام قوا در حال بررسی و رفع مشکلات این عزیزان هستیم.
در این جلسه تعـدادی از پرونده‌های خانواده‌های شاهد و ایثارگر که دارای مشـکلات درمانی بودند موردبررسی و نسـبت به رفع مشکلات پرونده‌ها اقدام شد.
گفتنی است: 12 هزار و 409 نفر از ایثارگران قائمشهر تحت پوشش بیمه همگانی و تکمیلی این شهرستان هستند.که ۱۶ داروخانه، ۱۵ پزشک، ۱۲ پزشک پایش سلامت، 12 آزمایشگاه، یک مورد ام اری آی، 2 مورد رادیولوژی، دو مورد درمانگاه، 11 مورد فیزیوتراپی و بیمارستان رازی طرف قراداد بنیاد این شهرستان جهت خدمات به این قشر معزز می باشند.