دوشنبه 6 بهمن 1399 |

محتوای یکپارچه
همه جامعه نسبت به ایثارگران مسئول هستند

همه جامعه نسبت به ایثارگران مسئول هستند

مدیرکل بنیاد ایلام خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را ارزشمند و باری سنگین برشمرد و گفت: همه مسئولان باید نسبت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، وظیفه خود را به گونه ای به انجام رسانند که در مقابل شهدا سربلند باشند.

به گزارش پایگاه خبری حیات، اسدالله تولیده، در مراسم معارفه رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان چرداول اظهار کرد: بنیاد شهرستان چرداول تا به امروز یکی از بنیادهای فعال و پویا در میان بنیادهای تابعه استان است.
وی خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را ارزشمند و باری سنگین برشمرد و گفت: همه مسئولان باید نسبت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، وظیفه خود را به گونه‌ای به انجام رسانند که در مقابل شهدا سربلند باشند.
مدیرکل بنیاد ایلام با تقدیر از حمایت‌های فرماندار چرداول نسبت به جامعه معزز ایثارگری شهرستان، تصریح کرد: با وجود فرمانداری دلسوز نسبت به جامعه ایثارگری در این شهرستان، امیدواریم اعتبارات مربوط به ساماندهی مسکن خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بصورت کامل تخصیص یابد تا مشکل این عزیزان نیز مرتفع شود.
در این مراسم با تقدیر از خدمات مسلم ویسی، در دوران تصدی مسئولیت، حشمت حیدری زادی به عنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان چرداول منصوب شد.