سه شنبه 8 مهر 1399 |

محتوای یکپارچه
ارائه خدمات غیر حضوری به ایثارگران در راستای تحقق دولت الکترونیک

ارائه خدمات غیر حضوری به ایثارگران در راستای تحقق دولت الکترونیک

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز بر لزوم ارائه خدمات غیر حضوری به ایثارگران در راستای تحقق دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: بنیاد پیشرو در خدمت رسانی غیر حضوری به ایثارگران است.

به گزارش پایگاه خبری حیات، سلیمان رستمیان، در نشست شورای معاونین اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: در بنیاد به عنوان نهادی مقدس و خدمتگزار، تقوی حرف اول را می‌زند و کارمند بنیاد در هر سطح و مرتبه‌ای، مکلف به آن است که گوهر وجود خویش را همواره به زیور تقوا و تواضع بیاراید.
وی افزود: بی‌تردید، حفظ و اشاعه چنین اعتقادی، ضمن ایجاد تسریع درانجام امور، نوعی تضمین و تأمین کیفیت خدمت رسانی و در نهایت نیز رضایتمندی را بدنبال خواهد داشت.
رستمیان، در ادامه بر لزوم ارائه خدمات غیر حضوری به ایثارگران در راستای تحقق دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: بنیاد پیشرو در خدمت رسانی غیر‌ ‌‌حضوری به ایثارگران است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز اظهار داشت: این امر کمک شایانی به تسهیل و تسریع در امر پاسخگویی به درخواست‌ها و خدمت‌رسانی به جامعه معزز ایثارگری می‌کند و باید با تکمیل زیر ساخت‌های لازم، توسعه پیدا کند.
وی افزود: ایثارگران آبروی کشور بوده و خدمتی که به این عزیزان ارائه می‌شود باید با حفظ حرمت و در شأن آنان باشد. حرکت به سمت دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیر حضوری به ایثارگران خدمتی در شأن ایثارگران است.