شنبه 17 خرداد 1399 |

محتوای یکپارچه
مادر شهیدان بیات، آسمانی شد

مادر شهیدان بیات، آسمانی شد

مادر شهیدان حمید، مجید و محمدمهدی بیات، از استان همدان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش پایگاه خبری حیات، مرحومه حاجیه خانم «حوریه رمضی»، مادر شهیدان «حمید، مجید و محمدمهدی بیات»، روز سه شنبه، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.
شهید مجید بیات، پاسدار رسمی متولد ۱۳۳۸، بود و در منطقه عملیاتی سرپل ذهاب در سال ۱۳۶۰، به شهادت رسید.
شهید محمدمهدی بیات، متولد ۱۳۴۰، بود و در تیر ماه ۱۳۶۱، در منطقه کوشک به شهادت رسید.
حمید بیات پاسدار متولد ۱۳۳۷، بود و در تیرماه ۱۳۶۱، در عملیات رمضان در منطقه کوشک به شهادت رسید و پیکر مطهر وی در منطقه باقی ماند.