شنبه 17 خرداد 1399 |

محتوای یکپارچه
خدمت به ایثارگران باید در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد

خدمت به ایثارگران باید در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با تاکید بر اینکه خدمت به ایثارگران باید در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد گفت: با مدیریت صحیح منابع و نیروی انسانی باید به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم امور را هدفمند کرده و رضایت ایثارگران را جلب کنیم.

به گزارش پایگاه خبری حیات، سلیمان رستمیان، صبح امروز ۲۸ اسفندماه، در نشست جمع بندی امورات سال ۹۸، که با حضور معاونین و جمعی از روسای ادارات برگزار شد، با تاکید بر اینکه خدمت به ایثارگران باید در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد گفت: با مدیریت صحیح منابع و نیروی انسانی باید به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم امور را هدفمند کرده و رضایت ایثارگران را جلب کنیم.
وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم با خود ارزیابی عیوب و مشکلات را شناسایی کرده و برای سال آتی با مرتفع کردن آنان خدمات جامع و هدفمندی به ایثارگران ارائه کنیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز تلاش کارکنان را در حرکت رو به‌ جلوی بنیاد مؤثر دانست و گفت: برنامه های بنیاد برای سال آینده باید جوری برنامه ریزی شود تا بنیاد روبه جلو حرکت کند. ایثارگران از بنیاد انتظار دارند که ما در انجام وظایف خود با تدبیر حرکت کنیم و مشکلاتشان را برطرف کنیم.
وی افزود: راه سپاسگزاری و قدردانی از شهدا و حرکت در مسیر آن‌ها که امروز به‌ نوعی برای ما هموار شده است، خدمت به یادگاران این عزیزان است که هم موجب رضایت خداوند است هم موجب سعادت.