جمعه 16 خرداد 1399 |

محتوای یکپارچه
جانباز ۷۰ درصد «احمد رخیصی» به خیل شهدا پیوست

جانباز ۷۰ درصد «احمد رخیصی» به خیل شهدا پیوست

حیات: جانباز گرانقدر ۷۰ درصد خوزستانی، «احمد رخیصی» به خیل شهدا پیوست.

به گزارش پایگاه خبری حیات ،جانباز گرانقدر ۷۰ درصد خوزستانی، «احمد رخیصی» به خیل شهدا پیوست.