شنبه 23 آذر 1398 |

آموزش همسران جانبازان اعصاب و روان در اولویت های برنامه های بنیاد شهید است

18:25:0    1398/04/21 باهدف افزایش کیفیت زندگی جانبازان اعصاب و روان مدیر کل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح کرد:

آموزش همسران جانبازان اعصاب و روان در اولویت های برنامه های بنیاد شهید است

حیات: مدیرکل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن بیان اینکه همسر جانبازان اعصاب وروان، به عنوان رکن وپایه خانواده هستند گفت: بحث آموزش همسران جانبازان اعصاب و روان در اولویت های برنامه های ماست که درسال های گذشته خیلی فعال بوده و بیش از ۶۰ هزار همسر جانباز اعصاب و روان را درزمینه های مختلف آموزش دادیم.

محمد اسماعیل علیپور مدیرکل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت وگو خبرنگار پایگاه خبری حیات، در خصوص الکترونیکی شدن پرونده های یک میلیون و 200 هزار نفر ایثارگر گفت: در بنیاد شهید بحث پرونده الکترونیک سلامت به صورت خیلی محدود تر از پنج سال پیش شروع شده بود و اطلاعات آن بیشتر شامل اطلاعات ایثارگرانی بود که پایش سلامت می شدند.
وی ادامه داد: ما افرادی را پایش سلامت می کردیم و عمده برنامه های پایش سلامت هم این بود که گروه های جانبازی پر خطر و والدین و همسران شهید در برنامه پایش سلامت بودند و ما پزشک پایش سلامت را به منزل آنها می فرستادیم و سلامتی آنها ومشکلات سلامتی آنها را بررسی می کردیم.
علیپور با اشاره به ثبت اطلاعات ایثارگران در سامانه الکترونیکی سجایا اظهارکرد: با همکاری بیمه مکمل؛ اطلاعات عمده و اطلاعات درمانی ایثارگران و خانواده آنها از مراکز مختلف طرف قرارداد بیمه دریافت شده است.
وی افزود: زیرساخت ها باهمکاری اداره کل آمار و فناوری اطلاعات فراهم شده است و این اطلاعات براساس هر ایثارگری که خدمت می گیرد؛ در پرونده الکترونیک سلامت آن جای می گیرد.
مدیرکل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ثبت اطلاعات ایثارگران در سامانه الکترونیکی سجایا تصریح کرد: اکنون شرایط به نحوی است که اگر کد ملی ایثارگران یا خانواده آنها وارد سامانه کنیم خدماتی که آنها دریافت کرده اند و مراجعاتی که به مراکز درمانی داشته اند و اقدامات و یا کلینیک و یا خدمات جراحی که برای آنها انجام شده را می توانیم مشاهده کنیم.
وی با بیان اینکه ثبت پرونده الکترونیک برای یک میلیون و دویست هزارنفر از ایثارگران و خانواده های آنها انجام شده است، افزود: نخستین دستگاهی در کشور هستیم که توانستیم این تعداد پرونده الکترونیکی سلامت را تشکیل بدهیم.
مدیرکل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، یکی دیگر از موارد مدنظر را داروهای ایثارگران دانست که پس از دریافت اطلاعات در پرونده الکترونیک آنها ثبت می شود، خاطرنشان کرد:
هماهنگی با بیمه های پایه بمنظور اخذخدمات دارویی از آنها از برنامه های دیگر این اداره کل است و با این کار می توانیم برای داروهای خاصی که ممکن است مصرفش زیاد باشد یا داروهایی که مشکل در تهیه آن وجود داشته باشد، پیش بینی های لازم را بکنیم.

وی در خصوص وظایف سازمان پیشگیری ودرمان گفت: اداره کل پیشگیری و بهداشت روانی همانطوری که از اسمش پیداست هم بحث پیشگیری و هم بحث سلامت روان روان را به عهده دارد.

برنامه پایش سلامت 
مدیر کل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: ما در زمینه پیشگیری برنامه های مختلفی داریم که یکی از عمده ترین برنامه ها بحث پایش سلامت ایثارگران است که در آن به صورت فعالانه ایثارگران را ویزیت می کنیم و بدین ترتیب افراد دارای مشکل لازم نیست به سراغ ما بیایند. 

وی اظهارکرد: در نظر داریم خدمات ویژه ای را به افراد زمین گیر، بدهیم و افرادی که توانایی مراجعه به مراکز درمانی را ندارند؛خودمان بتوانیم به آنها خدمات ویژه ای بدهیم و بصورت فعالانه خدمات درمانی و توان بخشی را به آنها ارائه کنیم که البته برنامه خدمات به افراد زمین‌گیر قراربود که از اوایل سال ۹۸ اجرایی شود اما بخاطر مشکلات اعتباری که به وجود آمد و شرکت بیمه دریافتی هایش به تعویق افتاد مقداری این خدمات هم درحال حاضر به تعویق افتاده است که امیدواریم هرچه زودتر این مشکلات حل شود.

 

ایجادکلینیک های چند تخصصی

علیپورگفت :برنامه های دیگر اداره کل پیشگیری وبهداشت روانی؛ کلینیک های چند تخصصی در برنامه های سال ۹۸ بوده است که با این هدف که خیلی از ایثارگران ممکن است به متخصص های مختلف مراجعه کنند و داروهای مختلفی بگیرند و بحث تداخل دارویی پیش بیاید و هر کسی بدون خبر از متخصص دیگری داروهایی را تجویز کند که هم تداخل دارویی پیش بیاید و هم هماهنگ با بحث درمان آنها نباشد.
وی با اشاره به برنامه کلینیک های چند تخصصی افزود: با این برنامه، ایثارگران مان بخصوص آنهایی که کل ریسک هستند به کلینیک های چند تخصصی مراجعه کنند و همزمان توسط متخصص های مختلف ویزیت شوند و برنامه درمانی آنها بصورت هماهنگ مشخص شود که این کار کیفیت درمان را بالاتر می برد و از طرف دیگر تداخل دارویی هم بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
مدیر کل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به برنامه کلینیک چندتخصصی ابراز کرد: به خاطرمشکلات اعتباری که در سال جدید داریم این برنامه هم عقب است که امیدواریم با بر طرف شدن آنها این بحث هم طبق برنامه ای که داریم پیش برود.
علیپور ادامه داد: در بحث سلامت روان ما ۱۰ بیمارستان روانپزشکی در کشور داریم که خاص ایثارگران است و وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران است که بیش از ۹۰۰ تخت دارد و جانبازان عزیز ازاین بیمارستانها و خدمات درمانی آنها استفاده می کنند و علاوه بر ۱۰ بیمارستانی که مربوط به بنیاد است باتوجه به دفترچه بیمه تکمیلی ایثارگران و بیمه تکمیلی که دارند به سایر بیمارستان هایی طرف قرارداد هم مراجعه بکنند و خدمات درمانی بگیرند.

وی افزود: مراجعه به روانپزشکان مختلف و متخصص های ذیربط و خدمات روانشناسی هم جزوه قرارداد ما بابیمه تکمیلی بوده است عزیزان این خدمات را دریافت می کنند.

 

آموزش همسران جانبازان اعصاب و روان
 
مدیر کل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: بحث آموزش همسران جانبازان اعصاب و روان هم در اولویت های برنامه های ما است که درسال های گذشته خیلی فعال بوده و بیش از ۶۰ هزار همسر جانباز اعصاب و روان را در زمینه های مختلف آموزش دادیم که باز هم این برنامه از دو سال گذشته به خاطر مشکلات اعتباری که وجود داشته است دچار افت شده است و امیدواریم که بارفع مشکلات اعتباری، بحث آموزش همسران جانبازان را که می تواند خیلی در ارتقای سلامت روان و خانواده، توانبخشی خانواده و بهتر شدن شرایط جانبازان اعصاب و روان و افزایش کیفیت زندگی آنها تاثیرگذارست، فعال شود.
مدیر کل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص بهداشت روانی ایثارگران گفت: همسر جانبازان اعصاب و روان را به عنوان رکن وپایه خانواده هستند و بنابراین تمرکز روی همسران آنهاست و آموزش ها را برای همین به آنهامی دهیم.
 
وی ادامه داد: از طرفی جانبازانی که دربیمارستان های روانپزشکی بستری می شوند؛ درآنجا هم برای آنها برنامه های آموزشی داریم که در زمان بستری براساس دستور العمل لازم، آموزش هایی به آنها داده می شود که همه این ها در زمینه پیشگیری بیماری و کاهش شدت آن است.

علیپور اظهارکرد: خدمات مشاوره و روانشناسی هم در بنیاد درجهت کاهش شدت بیماری روانپزشکی و افزایش سلامت روان آنها داده می شود که البته بازهم باتوجه به مشکلات اعتباری که وجود دارد این خدمات هم به نسبت با مشکل مواجه شده است و امیدواریم که این خدمات کاهش پیدانکند و بتوانیم خدمات را به صورت  سابق ادامه بدهیم.

گزارش از عطیه زیاری 

انتهای پیام/

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :