جمعه 3 اردیبهشت 1400 |

نسل "طریق القدس" در راهپیمایی "روز قدس"

21:6:0    1398/03/09 یادداشت

نسل "طریق القدس" در راهپیمایی "روز قدس"

محمد رضا شهیدی خراسانی : روز قدس برای همه ما در تقویم عزت، به خطی مانا نوشته شده است اما برای رزمندگانی که در "طریق القدس" و سلسله عملیات "بیت المقدس"، خون شان، امضای غیرت شد، روز قدس، یک مفهوم متعالی تر داشت و دارد هنوز برای کسانی که نگاه شان را از دیده بینای شهدا می گیرند.

روز قدس، روز جهاد است به معنای اتم و اکمل آن

جهادی که متناسب با شیوه هجوم دشمن، باز تعریف می شود

جهادی که اگر در فلسطین از سنگ به تیر وسپس به موشک، ارتقا یافته است در حوزه جنگ نرم،  در گستره جهان،نیز در شیوه ها و قالب های متنوع، چهره می نماید

ببینید فضای مجازی را که دارد غبارها را کنار می زند تا دنیا به دیدن جلوه هایی از حقیقت، توان یابد.

 این که پس از ده ها سال، می بینیم که مردمان آمریکا و اروپا و... گاهی به فریاد برمی آیند بیداد دژخیمان را، به دلیل است که انحصار رسانه ای و در حقیقت "حصر رسانه ای" صهیونیست ها ترک برداشته است و وارثان شهیدان هم در حوزه رسانه ای، به میدان آمده اند و به چشم جهانیان می کشند جنایت های صهیونیست ها را.

 نشان می دهند که چگونه بر حلقوم زخمی کودکان فلسطینی، پای می کوبند

چگونه دشنه در پهلوی زنان فرو می کنند.

 چگونه از پیرمردان، سر و دست می شکنند و چون "جهادِ گفتن و نوشتن" جهان گستر شده است، نتایج آن هم دارد در دنیا نمود پیدا می کند

چون "مجاهدان عرصه رسانه" به میدان آمده اند دیگر بنگاه های خبرپراکنی بیدادگران نمی توانند سرانگشت زخمی سرباز صهیونیست را نشان دهند اما نشان ندهند که هم زمان با چکمه روی گونه زخمی جوان فلسطینی، ایستاده است.

آنان نشان ندهند هم دوربین هایی هستند که نگذارند حقیقت زخمی، زیر چکمه دژخیم، پنهان بماند.

 نه، دیگر نمی توانند "همه " حقیقت را سانسور کنند

به هر اندازه که از قطر سانسور کاسته شود، حقیقت عریان جنگ تن و تانک، سنگ و موشک، و قیام مستضعفین علیه جنود شیطان بیشتر به چشم خواهد آمد

زخم ها نمایان خواهد شد و دنیا خواهد دید حقیقت "مرگبازی" را در فلسطین

قطعا چون بداند ماجرا را، قطعا جور دیگری برخورد خواهد کرد با ظالمان

حداقل آزاد اندیشان جهان تکلیف خود را خواهند دانست و طرحی نو در خواهند انداخت برای انجام وظیفه انسانی خود

باری، نسل " طریق القدس" و "بیت المقدس" راه را باز کردند

خدا درجان حضرت روح الله را روز افزون کند که می فرمود: "استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت."

 و شهدا هر کدام جانی تازه شدند در کالبد انسانیت و مجاهدان هرکدام ضریب دادند به جریان این روح تازه در پیکره جهان اسلام

ببینید که از هر قطره خون شهیدان، مردی رسته است و در جبهه دفاع از حق و حقیقت، پنجه در پنجه استکبار می اندازد

یمن را، عراق را، سوریه را، لبنان را، فلسطین را ببینیم. خون شهدا به بار نشسته است و دور نیست که وعده امام ، محقق شود که فرمود: "جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت" .

 امروز همه مردمان این دیار و همه اقالیم قبله، در روز قدس به میدان خواهند آمد تا نشان دهیم که وعده روح الله محقق شدنی است و از وعده خلف روح الله برای پایان رژیم کودک کش هم بیست و چند سال، بیش نمانده است

باشد تا ببینیم آن روز را که دیگر در نقشه جهان هیچ حکومت غاصبی نمانده باشد و آن روز دور نیست.

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران