جمعه 20 تیر 1399 |

فاکتورهای درمانی خانواده های شاهد و ایثارگر تا پایان 97 پرداخت شده است

15:34:0    1398/02/21 معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد شهید و امور ایثارگرتن در گفت و گو با حیات:

اسناد درمانی خانواده های شاهد و ایثارگر تا پایان 97 پرداخت شده است

حیات: بیمه دی مبلغ مندرج در فاکتور و اسناد درمانی در دست خانواده های شاهد و ایثارگری را که برای درمان به مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با بیمه دی مراجعه و خود هزینه را پرداخت کرده و فاکتور و سند هزینه گرفته اند را تا پایان سال 1397 پرداخت کرده است.

منصور میرمرادی معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران به پایگاه خبری حیات گفت: بیمه دی مبلغ مندرج در فاکتور و اسناد درمانی در دست خانواده های شاهد و ایثارگری را که برای درمان به مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با بیمه دی مراجعه و خود هزینه را پرداخت کرده و فاکتور و سند هزینه گرفته اند را تا پایان سال 1397 پرداخت کرده است و اگر عزیزی از خانواده شاهد و ایثارگر، فاکتور و یا اسناد درمانی در دست دارد به شعب بیمه دی مراجعه کند تا بیمه، هزینه ثبت شده در سند یا فاکتور را پرداخت کند.

دکتر عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به حیات گفت: بیمه دی در سطح کشور با 7900 مرکز درمانی، بیمارستان، دروخانه و مطب پزشک قرارداد دارد که خانواده های شاهد و ایثارگر در صورت نیاز می توانند با مراجعه به این مراکز از خدمات رایگان درمانی و دارویی بهره مند شوند.

دکتر عباسپور با اشاره به کمبود اعتبار بنیاد افزود: بدهی بنیاد به بیمه دی هنوز تسویه نشده است با این حال بیمه قبول کرده است که خدمات درمانی را ارائه دهد البته مکاتباتی با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار انجام شده است که در صورت تامین این مشکلات برطرف می شود. 

وی یاداور شد برخی پزشکان طرف قرار داد با بیمه دی به خاطر عدم پرداخت مطالبات قراردد خود را فسخ کرده اند اما 570 بیمارستان و 2100 داروخانه طرف قرار داد، رادیولوژی ها، کلینیک ها، ازمایشگاه ها و نیز بقیه مراکز درمانی همچنان به خانواده های شاهد و ایثارگر خدمت درمانی ارائه می دهند.

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران