سه شنبه 29 آبان 1397 |

اینفوگرافیک

1397/05/14

اینفوگرافیک" فرایند استفاده از خدمات برخط ایثارگران" منتشر شد

اینفوگرافیک" فرایند استفاده از خدمات برخط ایثارگران" منتشر شد

اینفوگرافیک" فرایند استفاده از خدمات برخط ایثارگران" منتشر شد
برای استفاده از خدمات برخط بنیاد شهید و امور ایثارگران باید این مراحل طی شود تا امکان دسترسی به خدمات در اختیار قرار گیرد. 

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :