جمعه 20 تیر 1399 |

12 فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد

17:41:0    1399/01/12

12 فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد

12فروردین روز جمهوری اسلامی نام گذاری شده است؛ روزی که نماد اراده، نقش و تأثیرگذاری مردم در نظام جمهوری اسلامی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی معتقد بودند که به دلیل علنی و صریح بودن همراهی مردم با جمهوری اسلامی نیازی به رفراندوم و به رأی گذاشتن نیست اما حضرت امام به عنوان مخالف جدی این طرح، معتقد بود که ادامه انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تنها با اراده و نظر مردم ممکن است و بر همین اساس بود که رأی بیش از 98 درصد به جمهوری اسلامی، این روز را به یکی از روزهای ماندگار در تقویم ایران اسلامی تبدیل کرده است.

به گزارش پایگاه خبری حیات ،12فروردین روز جمهوری اسلامی نام گذاری شده است؛ روزی که نماد اراده، نقش و تأثیرگذاری مردم در نظام جمهوری اسلامی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی معتقد بودند که به دلیل علنی و صریح بودن همراهی مردم با جمهوری اسلامی نیازی به رفراندوم و به رأی گذاشتن نیست اما حضرت امام به عنوان مخالف جدی این طرح، معتقد بود که ادامه انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تنها با اراده و نظر مردم ممکن است و بر همین اساس بود که رأی بیش از 98 درصد به جمهوری اسلامی، این روز را به یکی از روزهای ماندگار در تقویم ایران اسلامی تبدیل کرده است.
رأی 98درصدی به شکل گیری جمهوری اسلامی از ویژگی های برجسته 12 فروردین است؛ رأی و اجماعی که تاریخ فقط یک بار و آن هم برای جمهوری اسلامی ثبت کرده است چراکه در هیچ انقلاب و یا رفراندومی حتی آرای نزدیک به 98 درصد هم به چشم نخورده و ثبت نشده است. برخی کشورهای غربی تصور می کردند که در بهترین حالت، ممکن است 60 درصد مردم به جمهوری اسلامی آری بگویند و 40 درصد به عنوان مخالف مقتدر در صحنه بمانند و یا حتی برخی دیگر تصور می کردند که ممکن است مردم به جمهوری اسلامی "آری نگویند" اما با رأی 98/2درصدی مردم به جمهوری اسلامی، دنیا از عقبه مردمی انقلاب اسلامی متحیر ماند و این ویژگی برجسته و خاص نیز در تاریخ برای همیشه به نام جمهوری اسلامی به ثبت رسید

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران