شنبه 5 بهمن 1398 |

16:22:0    1398/05/09

اعزام تیم تخصصی و تشکیل کمیسیون پزشکی در 2استان کشور

حیات:مدیر کل کمیسیون پزشکی گفت:این اداره کل با اعزام تیم تخصصی به 2 استان مازندران و اردبیل کمیسیون پزشکی در روز 3 مردادماه 98 برگزار کرد.

به گزارش پایگاه خبری حیات، حمیدرضا حبیب اللهی با بیان این مطلب گفت: این گروه اعزامی در هردو استان  متشکل از7نفر پزشک متخصـص، یک نفر دبیر و دو نفر کارشناس بوده است.
وی افزود: همچنین با دعوت از254نفر از جانبازان و متقاضیان شرکت در کمیسـیون پزشکی دراین  استان هااقدام به برگزاری کمیسـیون پزشکی تشکیل شد. .
مدیرکل کمیسیون پزشکی ادامه داد:در این کمیسـیون هااز مجموع 254 نفر مدعوین  هر استان، 244 نفر از جانبازان و متقاضـیان ،در جلسات کمیسیون حاضـر و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصـی قرار گرفتند . 
حبیب اللهی در پایان اظهار کرد: نتیجه کمیسیون در خصوص244 نفر شرکت کننده در دو استان مذکوربه شرح زیر بوده است : 
1.مواردی که مشـمول افزایش درصـد جانبازی قرار گرفتنـد : 42 نفر (معادل17.2 درصد شرکت کنندگان (
2.مواردی که مشمول درصد جانبازی و یا افزایش آن نگردیدند :174نفر (معادل71.3 درصد شرکت کنندگان(
3.مورادی که مشمول دریافت حق پرستاری شدند : 26نفر 
4.مواردی که مشمول مزایای حالت اشتغال گردیدند : 1 نفر

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :