دوشنبه 28 آبان 1397 |

گزارش تصویری حیات از  مراسم تشییع شهید مدافع حرم ابراهیم احمدی

عکاس:  علی سلطان محمدی

1396/12/16

گزارش تصویری حیات از مراسم تشییع شهید مدافع حرم ابراهیم احمدی عکاس: علی سلطان محمدی

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :