سه شنبه 24 تیر 1399 |

یادداشت:

ایستاده ایم به نام شهیدان

00:0:0    1396/10/10

یادداشت: ایستاده ایم به نام شهیدان

غلامرضا بنی اسدی_ این بار نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم. این بار نه حرف حق من است و نه حق تو که بگوییم ایثارگریم و مشی ایثار هم گذاشتن و گذشتن است. پا روی دهان ما نگذاشته اند که ببوسیم و بگذریم. حرف جان ما نیست که برای آبادانی جان، بر سر دست گیریم. نه، ماجرا فرق می کند، پس نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم. این بار محکم تر از همیشه می ایستیم.

معنای ایستادن ما را هم دنیا می داند. هرکس نمی داند هم نمی تواند بپرسد، از آنانی که دیده اند. ما ایستاده از آتش مستقیم تانک ها گذشتیم. نبرد تن و تانک، ابداعی ما بود. ما ایستاده از موج گلوله های چهارلول و طیاره زن ، که روی آب ها تنظیم شده بود گذشتیم.   ما ایستادن در شرایط سخت تر از سخت را بلدیم و این بار می ایستیم. این را هرکس می تواند به همه بگوید. همه آنانی که در نقشه دشمن، مشق می کنند. همه آنانی که چی چی نیوز دارد حرکت شان را تنظیم می کند. همه آنانی - لمیده -که ماهواره را از این کانال به آن کانال می دوند. بگوید که ما، فرزندان کانال های مرگ هستیم.    ما کانال عطش را، با پای زخمی دویده ایم. بگوید بترسند از ما که اگر برخیزیم، خیلی ها باید بنشینند. بگوید ما اعتراض را حق مردم می دانیم. نقد را حق قلم می شماریم، اما اجازه نمی دهیم، دشمن از حق مدنی مردم برای توسعه باطل خود استفاده کند. نمی گذاریم، اعتراض مدنی را به میدان زدن نظام که میراث شهیدان است تبدیل کند.   این حرف روشن نسلی است که با جان، حرف خود را امضا می کنند. حرف کسانی است که برای استقلال ملک و اعتلای ملت ، خون داده اند. حرف کسانی است که ثابت کرده اند برای کذاشتن نان در سفره مردم حاضرند همان نیم سفره خود را هم جمع کنند. کسانی که برای دشمن زخمی هم آستین های خود را بالا زدند تا خون دهند و فراموش کردند که همین سرباز دشمن تا آخرین گلوله خشاب خود را شلیک کرده بود.    بله، نسل ما از خود گذشت، چشم بر خویش و منافع خویش بست تا ایران ، سرفراز بماند. تا مردم دست و دل شان نلرزد. تا اقتدار و ابهت ایرانی، خدشه نپذیرد. آن همه خون برای استقلال و آزادی و حفظ جمهوری اسلامی بود لذا امروز نمی توانیم بپذیریم کسانی در میان مردم نفوذ کنند و از اعتراض به حق و نقد صریح آنان، سو استفاده کنند و مسیر را به سمت اهداف دشمن، منحرف کنند. نه این ناپذیرفتنی و نا شدنی است و ما که جان می دادیم تا همه به حق شان برسند و حرف خود را بزنند امروز برای دفاع از حق مردم، حراست از میراث شهیدان به میدان می آییم و نمی گذاریم آرامش و امنیت این دیار را بر هم زنند. نمی گذاریم داعش درون عمله های دشمن، زبانه بکشد. به نام شهیدان تا آخر می ایستیم.....  

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران