یکشنبه 28 دی 1399 |

بیماری افراط و تفریط خود عمار پندارها؛

وحدت شکنی افراطی ها به نفع صهیونیست ها

00:0:0    1396/04/04

بیماری افراط و تفریط خود عمار پندارها؛ وحدت شکنی افراطی ها به نفع صهیونیست ها

غلامرضا بنی اسدی: این یک بی ادبی ساده از سوی جمعی ساده دل با نیت خیر نیست که بگذاریم و بگذریم  به امید بیدار شدن شان در آینده.  از آن نوع رفتار غافلانه و جاهلانه هم نیست که "قالوا سلاما" تمام ...

غلامرضا بنی اسدی: این یک بی ادبی ساده از سوی جمعی ساده دل با نیت خیر نیست که بگذاریم و بگذریم  به امید بیدار شدن شان در آینده.  از آن نوع رفتار غافلانه و جاهلانه هم نیست که "قالوا سلاما" تمام کنیم.  از آن نوع رفتار لغو و بیهوده هم نیست که گردن به حکم  "مرو کراما" بگذاریم. این یک جسارت وقیحانه علیه ارکان نظامی است که خمینی بزرگ، حفظ آن را از اوجب واجبات می شمرد و از ما هم می خواست چنین نگاهی داشته باشیم همیشه و رهبر انقلاب هم بارها و بارها برآن تاکید کرده اند. این قلیل گروه های خود سر و خود حق مطلق پندار اگر فرصت پیدا کنند بعید نیست که شعارهاشان شکل سربی به خود بگیرد. مگر تجربه فرقان پیش روی ما نیست که به پندار باطل، خود را حق می پنداشتند و تیر در اصحاب متفکر انقلاب خمینی گذاشتند؟ مگر مطهری و مفتح و خامنه ای و اردبیلی و قرنی و عراقی و هاشمی که بودند و چه می گفتند که به تیر کینه اینان به خاک خون افتادند؟ حالا هم اگر درمان نکنیم این بیماری خود سوپر انقلابی پنداری را معلوم نیست سر انجام چه می شود. معلوم نیست این اژدهای تنوره کش درون شان به چه آرام می شود؟ من اصلا این حرکات را به هیچ وجه صاحب نسبت با انقلاب و نام ها و نهاد ها و نماد های مقدس نمی دانم بلکه سر پنجه های با واسطه دشمنانی را می بینم که نمی توانند وحدت ملت بزرگ ایران را تاب آورند.  نمی توانند حرکت یک پارچه امت ، پشت سر حضرت ولی را تاب آورند.  نمی توانند حرکت تعالی مند ایران عزیز را به سوی فردای بهتر بپذیرند. من هروقت ماجراهایی از این قلیل جماعت خودسر را می بینم یاد ماجرای آن روضه معروف به ذهنم می آید که با چند واسطه به سفارت روباه پیر می رسید. که می داند لایه های زیرین این حرکت هم از این جنس نباشد؟ مگر نه اینکه حد اقل به اندازه همان زمانی که به منتخبان ملت توهین کردند، اسرائیل و آمریکا را از یاد بردند؟ و این جز لبخند ، چه بر لب دشمن نشاند؟ این مسئله اقتضا می کند با این بیماری که به نام انقلابی گری دارد دامن گستر می شود قاطعانه برخورد شود. به احترام انقلاب خمینی کبیر و به احترام کلام روشن خامنه ای  بزرگ که بارها نارضایتی خود را از این دست مسائل اظهار در اندازه اظهر من الشمس کرده اند و به احترام انتخاب مردم فرهیخته ایران، باید جلوی این ماجراها را گرفت  و با کسانی که در روز مرگ بر اسرائیل، روز وحدت ملی ایران و یک پارچگی امت اسلام، شعارها را از محاکمه صهیونیست ها به توهین به مسئولان انقلاب تغییر مسیر دادند، بر اساس حق الناس و حق عمومی ملت برخورد کرد تا دگر باره کسی به خود جرات ندهد پنجه در رخ وحدت ملت بکشد. نباید بگذاریم عده ای قلیل با مطامع حقیر، وحدت راهبردی ملت را تیغ در میان بگذارند. صریح باید گفت:این جسارت را تودهنیی محکم باید چه اگر ارکان جمهوریت نظام مورد هجوم قرار گیرد از اسلامیت نظام هم چیزی باقی نخواهند گذاشت که این قوم مبتلا به افراط و تفریط کارنامه ای جزتخریب و نابودی منافع ملی ندارند و در طول تاریخ نیز همین بوده اند. یاد دیالوگ اثر گذار سریال مختار می افتد آدم که مختار به بن شداد می گوید :...هیچ وقت ضرورت های زمانه خود را درک نکردید اگر بگویم خون مسلم بن عقیل به گردن امثال شماهاست اغراق نکرده ام.  هیچ وقت بر صراط عدالت حرکت نکرده اید ...همیشه یا افراط کرده اید یا تفریط ... این قلیل جماعت پر سر و صدا نیز همواره گرفتار این بلیه اند به اضافه خود حق مطلق پنداری و خود انقلابی پنداری و خود عمار خوانی ، حال آنکه  میان آنان با احق و انقلاب و عمار، فاصله جهل است با علم.....

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران