سه شنبه 12 فروردین 1399 |

نگاهی اجمالی به عملیات نصر 7 در آستانه سالگرد عملیات در منطقه غرب سردشت

00:0:0    1394/05/13

نگاهی اجمالی به عملیات نصر 7 در آستانه سالگرد عملیات در منطقه غرب سردشت

حضور دشمن در ارتفاعات منطقه سردشت – به ویژه ارتفاع دوپازا – نه تنها استقرار نیروهای خودی را در منطقه با مشکلات زیادی مواجه می کرد، بلکه با زیرپوشش قرار دادن عناصر ضد انقلاب، تردد آنها را نیز تسهیل می نمود. بر همین اساس، انجام عملیات به منظور رفع این معضل در دستور کار قرار گرفت.

خبرگزاری حیات به مناسبت سالگرد عملیات" نصر7 " به بررسی زوایای مختلف این عملیات پرداخته است. موقعیت منطقه سلسله ارتفاعات دوپازا (2791)، که از بلندترین ارتفاعات منطقه محسوب می شود، در 13 کیلومتری جنوب سردشت و در نوار مرزی واقع است. این ارتفاعات از شمال به دو ارتفاعاسپیدان وبفلت؛ از جنوب به ارتفاعاتلک لک، شهید زین الدین،فرفری وکله قندی؛ از شرق به کوه های رستم آلیان و کانی رش و از غرب به دشت و شهرقلعه دیزه عراق محدود می شود. اهداف عملیات باتوجه به اینکه پیش از این عملیات شهر سردشت در تیر رس نیروهای عراقی بوده است و از طرفی عناصر ضد انقلاب در این محور یعنی سردشت در تردد بودند از مهمترین اهداف به شمار آمدند که با انجام این عملیات طبعا منطقه عمومی سردشت از تیر رس دشمن خارج شد و خط مناسب پدافندی در نوار مرزی ایجاد شد.  طرح عملیات عملیات می بایست در حدفاصل ارتفاعاتدوپازا وتپه شاه مراد و در دو مرحله انجام شود. در مرحله اول، تصرف ارتفاعات دوپازا و یال های آن، تپه شاه مراد و یال ارتفاعات بلفت( واقع در خاک ایران ) مورد تأکید قرار گرفت. در مرحله دوم نیز تصرف ارتفاعات بلفت( واقع در خاک عراق ) در دستور کار بود. هم چنین، نیروها می بایست از سه محور زیر وارد عمل شوند: محور 1: شمال تپه شاه مراد. محور 2: از قله اصلی دوپازا به سمت جنوب. محور 3: از سمت راست قله دوپازا تایال بلفت خودی در شمال دوپازا. استعداد دشمن اما در برابر عملیات و چگونگی انجام آن مسئولیت پدافند از این منطقه بر عهده تیپ 97 پیاده از لشکر 24 عراق بود که بعد از عملیات نصر 5، این تیپ با چند گردان از تیپ های 81 و 18 پیاده و نیز گردان 49 تانک – که در احتیاط لشکر 24 بود – تقویت شد ؛ که البته با شروع عملیات، یگان های تیپ های 71، 29، 78، 505 و 439 پیاده، تیپ 17 زرهی، یک گردان کماندویی از سپاه یکم، دو گردان کماندویی از سپاه پنجم،یک گردان کماندویی از سپاه 24،یک گروهان کماندویی از سپاه 28وهم چنین، توپخانه دشمن به استعداد حدود شش گردان در مقابل رزمندگان جان برکف سپاه و بسیج صف آرایی کردند.  سازمان رزم خودی با توجه به موقعیت ، اهداف و طرح عملیات" قرارگاه قدس"نیروهایی را به استعداد لشکر 27 محمد رسول الله (ص) به استعداد 5 گردان ،لشکر31 عاشورا به استعداد 3 گردان ،تیپ مستقل 18 الغدیر به استعداد 2 گردان ،تیپ مستقل 29 نبی اکرم(ص) به استعداد 3 گردان ،وهم چنین هفت گردان توپخانه از سپاه و دو گردان توپخانه از ارتش تحت امر قرارگاه قدس شدند .  شرح عملیات ساعت 24 روز 13/5/1366 یگان های عملیاتی از خط پدافندی خودی حرکت کرده و بر اساس طرح مانور می بایست رأس ساعت 2 بامداد درگیری را آغاز نمایند. در ساعت مقرر، به علت پرتاب منور و نیز تیراندازی دشمن درون شیارها هیچ یک از یگان ها برای شروع درگیری آماده نبودند. این وضعیت ادامه داشت تا این که در ساعت 30: 2 عملیات با رمز مبارک «یا زهرا(س)» در محور 3 آغاز شد. پنج دقیقه بعد نیروهای دو محور دیگر نیز با دشمن درگیر شدند. در حالی که نیروهای دشمن پس از اندک مقاومتی عقب نشینی می کردند، قوای خودی با موفقیت در سراسر خط به پیش می رفتند. در این میان، نیروهای محور3 ، ساعت 50: 2 هنوز نتوانسته بودند ارتفاع سمت راست قله اصلی را که نقطه الحاق آنها با نیروهای محور 2 بود، تصرف کنند. نیروهای محور 1 نیز قسمت عمده ای از اهداف خود را تصرف کرده و در حال پاکسازی بودند. در ساعت 40: 3 با تصرف ارتفاعات سمت راستقله دوپازا، الحاق محورهای 2 و 3 انجام شد. این در حالی است که دشمن روی سه ارتفاع دیگر محور 3 همچنان در حال مقاومت بود. حدود ساعت 6 یکی از ارتفاعات مذکور (چهارمین ارتفاع در منتهی الیه شمال دوپازا) توسط نیروهای محور 3 تسخیر شد. در همین زمان، قوای محور 1 نیز مابقی اهداف خود را تأمین کرده و سپس روییال دوپازامستقر گردیدند. 8 نیروهای محور 2 ضمن درگیری شدید با دشمن، ارتفاع پشت قله اصلی را به تصرف در آوردند.نیروهای محور 3 نیز توانستند اهداف باقی مانده در جناح راست دوپازا و روی یال بلفت خودی را تأمین کنند. به این ترتیب، مرحله اول عملیات با موفقیت به پایان می رسد و یگان ها با استقرار روی ارتفاعات به تحکیم مواضع خود می پردازند. در ساعت 10 صبح، نیروهای دشمن پس از اجرای آتش سنگین توپخانه، با حمایت تانک ها و هلی کوپترهای خود پاتک کرده و با نیروهای خودی در محورهای 1 و 3 درگیر می شود و نهایتاً در ساعت 11 ضمن تحمل تلفات عقب نشینی می کنند. از ساعت 16 مقدمات مرحله دوم آغاز می گردد. در این ساعت، ابتدا روی مواضع دشمن اجرای آتش می شود، سپس در ساعت 18 نیروهای پیاده به صورت آتش و حرکت از دو محور جاده و یالبلفت به سمت دشمن حمله ور می شوند. نیروهای عراقی که تا این زمان زیر آتش پرحجم خودی متحمل تلفات زیادی شده بودند، پس از مقاومت اندکی تسلیم شدند. به این ترتیب، در اولین ساعات درگیری قله اول بلفت سقوط می کند. ساعتی بعد، پس از اجرای آتش سنگین روی قله اصلیبلفت، نیروهای پیاده پیشروی کرده و ضمن درگیری با دشمن به تدریج منطقه را آزاد می کنند. دشمن که می دانست با از دست دادن ارتفاعبلفت می بایست خط پدافندی اش را در فاصله دورتری تشکیل دهد، سعی می کرد با اعزام نیروهای احتیاط، پیشروی نیروی مقابل را متوقف کند. پس از ساعت ها درگیری، نیروهای خودی موفق شدند تا صبح روز بعد آخرین قلهبلفت را فتح کرده و آن را پاکسازی کنند. به این ترتیب، مرحله دوم عملیات نیز با موفقیت به پایان می رسد.  با توجه به اهمیت این منطقه، دشمن طی ده شبانه روز با پاتک های سنگی خود کوشید تا مناطق متصرف را بازپس گیرد، لیکن تنها موفق شد در نهمین پاتک، که در نزدیک های صبح روز 23/5/66 انجام شد، قله اصلیبلفت را تصرف کرده و تا نیمه این ارتفاع پیش رود.  با اقدام به موقع و سریع فرماندهی عملیات جهت تمرکز آتش روی قله اصلی، دشمن در ساعت 40: 7 با تحمل تلفاتی از این قله عقب نشست. در ساعت 10: 10 مجدداً دشمن با سازماندهی و تقویت سریع نیروهای خودی و با حمایت آتش توپخانه و پشتیبانی چندین هلی کوپتر به قله اصلیبلفت یورش برده و برای دومین بار در این روز قله مذکور را تصرف کرد. از ساعت 11 الی 30: 11 آتش متمرکز خود را روی این قله ریخته و سپس نیروهای پیاده جهت بازپس گیری مجدد قله وارد عمل شدند و در نتیجه، بار دیگر قله اصلی بلفت از تصرف دشمن خارج شد. نیروهای عراقی همچنان به تلاش خود برای دستیابی به این قله ادامه دادند، به طوری که در ساعات بعد قله مذکور در چندین بار مورد هجوم آنها قرار گرفت. بر همین اساس و به منظور جلوگیری از وارد آمدن تلفات به قوای خودی و نیز دستیابی به خط پدافندی مطمئن فرمان عقب نشینی از قله مذکور صادر می شود. نتایج عملیات باتوجه به مطالب بالا با انجام این عملیات تصرف سلسله ارتفاعات دوپازا،قطع دید وتیررسی دشمن از منطقه عقبه خودی و متقابلاً در دید و تیررس قرار گرفتن عقبه دشمن ،دستیابی به میدانی وسیع جهت ادامه عملیات برای نیروهای ایران حاصل آمدودر علاوه بر نیل به اهداف فوق موجب انهدام تجهیزات ، کشته و زخمی شدن نیروهای عراقی گردید ؛که در ادامه مرور می نمایید : به اسارت درآوردن 259 نفر کشته و زخمی شدن حدود 7000 نفر از دشمن. - انهدام 9 انبار مهمات. - انهدام 10 تانک و چند عراده توپ. - انهدام 14 خودرو. وارد آوردن 50 تا 60 درصد خسارت به یگان های دشمن: - تیپ 81 پیاده با 4 گردان. - گردان 2 از تیپ 18 (این گردان تحت امر تیپ 97 بود). - تیپ 97 با 4 گردان. - تیپ 29 پیاده. - گردان کماندویی از لشکر24. یاد نیروهایی که در راه این عملیات خط شکستند و در برابر تیر دشمن قرارگرفته و به شهادت رسیدند؛ گرامی باد. 

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :