جمعه 20 تیر 1399 |

این عصر عصر اسرائیل نیست، عصر ماست و عصر امام خمینی(ره)

00:0:0    1393/03/14

این عصر عصر اسرائیل نیست، عصر ماست و عصر امام خمینی(ره)

آنچه در پی می‌آید چند کلامی است از شهید سید عباس موسوی، دبیر کل سابق حزب‌الله لبنان، که در مناسبت‌ها و زمان‌های مختلف ایراد شده و در بخشی از کتاب «الکلمات القصار، منتخبات من کلام سید الشهداء المقاومة» درج گردیده است و در آن می‌توان عمق معرفت او نسب به امام و انقلاب و ولایت فقیه را به نظاره نشست

این عصر عصر اسرائیل نیست، عصر ماست و عصرامام خمینی(ره) ای امام، ما چیزی نداریم جز آنکه بیش ازپیش اعتمادمان و ایمانمان و تسلیممان به تو را بیشتر کنیم. تو امام مایی و رهبر ماییو محبوب مایی و جان مایی. ما همه‌ی دنیا را از دریچه‌ی چشم تو می‌بینیم و در دنیا چیزینمی‌بینیم بینیم جز چهره‌ی ی مبارک تو که پوشیده است از ورع و ایمان و تسلیم به امرخدای عز و جل. گزافه نیست اگر نوادگان حقیقی روح‌اللهرا نه با نسبت‌های خونی بلکه با نسبت‌های بجوییم که با خون امضا شده است و در این میان،حزب‌الله لبنان، به حق از خوش بو‌ترین رویش‌های شجره‌ی انقلاب است که گل‌هایی چون سیدعباس موسوی به تاریخ تشیع عرضه کرده‌اند. آنچه در پی می‌آید چند کلامی است از شهیدسید عباس موسوی، دبیر کل سابق حزب‌الله لبنان، که در مناسبت‌ها و زمان‌های مختلف ایرادشده و در بخشی از کتاب «الکلمات القصار، منتخبات من کلام سید الشهداء المقاومة» درجگردیده است و در آن می‌توان عمق معرفت او نسب به امام و انقلاب و ولایت فقیه را بهنظاره نشست: *امام خمینی چه کسی این احساس را به وجود آورده است:احساس عزت و قدرت و کرامت را؟ چیزی که این احساس بسیار قوی را به وجود آورده صدای امامخمینی است. این تصویر واضح و روشن پیش چشمان ما یکیاز بزرگ‌ترین نعمت‌های خداست. و اگر رهبری امام خمینی نبود، این تصویر هم وجود نمی‌داشت.»[۱۳۶۱/۱/۲۴ ] امام می‌‌خواهد به ما بگوید که انسان مؤمن،باید با همه طاغوت‌ها مخالفت کند، با همه‌ی کسانی که دستشان را به سمت حکومت ظالم درازمی‌کنند مخالفت کند. باید با هر کسی که با حکومت ظالم همکاری می‌کند مقابله نمود.[۱۳۶۱/۸/۲۰] در این عصر باید مستقیماً از امام خمینیکبیر یاد بگیریم که چطور فکر کنیم و چطور مسیرمان را ترتیب دهیم و چطور حرکت کنیم وبرای چه هدفی حرکت کنیم. [۱۳۶۱/۱۱/۱۵] پیامبر خدا [صلی الله علیه و آله] پیروزشد و او این دولت مستضعفین در زمین را تأسیس کرد. و امروز هم اماممان خمینی پیروز می‌شودتا اولین حکومت معاصری که نماینده‌ی مستضعفین است را در زمین تأسیس کند.»[۱۳۶۱/۱۱/۲۲] امام خمینی هر چه در حکومت قدرت بیشتریمی‌یافت، زهدش نسبت به دنیا بیشتر می‌شد. هیچ پولی برای خودش برنمی‌‌داشت در حالیکهدریا دریا پول جلوی دستش بود. [۱۳۶۲/۲/۲] هیچ شکی نیست که امام خمینی مرد عرفان است.به همین دلیل است که ما قدرت روحی او را دلیلی بر رهبری‌اش اش و مرجعیتش و پیشاهنگی‌اشدر این مسیری می‌بینیم که دارد همه‌ی ی جهان استکبار را تهدید می‌کند.»[۱۳۶۳/۲/۲۶] رهبران جهان اسلام تا پیش از این یا بهسمت شرق گرایش داشتند یا به سمت غرب. امام خمینی دست به تلاشی گسترده زد تا سیاست اینامت را به سمت اسلام هدایت کند.» [۱۳۶۴/۴/۳۰] جهان اسلام پیش از انقلاب امام، به سمتخالی شدن مساجد حرکت می‌کرد. در مساجد فقط چند نفر انگشت شمار حضور داشتند، آن هم پیر.ولی الان وارد هر منطقه‌ای بشوی می‌بینی که مسجدی هست و در آن، انبوه نمازگزاران حاضرند.[۱۳۶۴/۴/۳۰] رهبری آگاهانه‌، مسئولانه‌ و شجاعانه‌ایکه در امام خمینی متجلی است، به صراحت اعلام می‌کند که شیطان بزرگ کسی نیست جز آمریکاو شعار مرگ بر آمریکا را فراموش نکنید.» [27 شهریور 1364] صلابت در موضع‌گیری‌ها و افتخار کردن بهوابستگی به خدا، و متزلزل نشدن در مقابل تهدید‌ها و رعب‌افکنی‌ها ها (هرچقدر هم زیاد)،از نشانه‌های رهبر اصیل اسلامی است. این به ما نشان می‌دهد که رهبر مسیر اسلامی درعصر حاضر چه عظمتی دارد، رهبر فقیه زاهد و عادل امام خمینی. [۱۳۶۴/۸/۲۱] امام خمینی به خدا حقیقتاً ایمان آورد.معنی ولایت را فهمید، معنی اسلام را فهمید، معنی اعتماد تنها بر خدای بدون شریک رافهمید و سپس رو به عظیم‌ترین ‌ترین مواجهه‌ها در خطرناک‌ترین دوران‌ها ها آورد.»[۱۳۶۴/۱۱/۱۱] امام خمینی را از خلال انبوه موضع‌گیری‌هاو از خلال مقابله‌اش با حوادث سخت و مشکلات بزرگ می‌بینیم. می‌بینیم بینیم که در جاهاییکه همه روحیه‌شان را از دست می‌دهند، این امام مانند کوه باقی می‌ماند.»[۱۳۶۵/۲/۶] هیچ موضع‌گیری از امام خمینی نمی‌توانیپیدا کنی که درونش اراده ای قوی برای مبارزه نباشد. اراده‌ای عظیم که با چیزی که تابه حال از کشورها و رهبران و سران در اینجا و آنجا دیده‌ایم فرق دارد.» [۱۳۶۵/۲/۶] نعمت بزرگ در این عصر، نعمت وجود امام خمینیاست. [۱۳۶۵/۴/۲۰] امام خمینی در حالی که هنوز در اوج جوانیبود خودش را برای شهادت آماده کرد، یعنی وقتی که هنوز در شهر مقدس قم طلبه بود. ازهمان وقت مجاهده می‌کرد کرد و فداکاری. [۱۳۶۵/۱۱/۲۷] امام خمینی به عنوان رهبر این امت خواستمسلمانان سراسر جهان، مظلومیت اسلامی را بفهمند و کسی که مشغول ظلم به آن‌هاست را همبشناسند. [۱۳۶۶/۶/۶] امام امت با این راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌هابه مسلمانان وحدتشان را و برادری‌شان را یادآوری می‌کند و می‌‌خواهد این امت ضد دشمنانشبیدار شود و هویت خود را بشناسد. [۱۳۶۶/۶/۶] ای امام، ما چیزی نداریم جز آنکه بیش ازپیش اعتمادمان و ایمانمان و تسلیممان به تو را بیشتر کنیم. تو امام مایی و رهبر ماییو محبوب مایی و جان مایی. ما همه‌ی دنیا را از دریچه‌ی چشم تو می‌بینیم و در دنیا چیزینمی‌بینیم بینیم جز چهره‌ی ی مبارک تو که پوشیده است از ورع و ایمان و تسلیم به امرخدای عز و جل. [۱۳۶۷/۴/۳۱] امام خواست که حس دفاع از حریم‌های اسلامیو مقدسات آن را در جان‌های فرزندان امت تحریک کند تا بدین ترتیب امت به سمت اهداف اساسیخود حرکت کند و از پیامبرش و قدسش و کعبه‌اش و قرآنش دفاع کند. [۱۳۶۷/۶/۹] وقتی زندگی امام خمینی را از اول تا آخرشمطالعه کنی، یک انحراف هم در زندگی‌اش پیدا نمی‌کنی. ما هر نعمت مبارکی که امروز داریمبه فضل خون شهدا و رهبری و جهت دهی امام خمینی داریم. [۱۳۶۷/۱۱/۲۶] وقت امت می‌بیند که رهبرش از او چیزی برایخود نمی‌‌خواهد «لا اسألکم علیه اجرا»، در آن صورت همه چیزش را به پای آن رهبر می‌ریزد‌ریزد و قیمتی‌ترین و بزرگ‌ترین فداکاری‌ها را در حقش خواهد کرد. آماده خواهد بود تاهمه چیزش را قربانی کند. [۱۳۶۸/۳/۲۱] امام می‌خواست همه‌‌ی امت اسلامی را بهجنبش وادارد. فلذا می‌بینیم که وفاتش فقط یک ملت یا یک جامعه‌ی خاص را به حرکت وانداشت،بلکه همه‌ی امت را به تحرک واداشت. [۱۳۶۸/۳/۲۱] این عصر عصر اسرائیل نیست، عصر ماست و عصرامام خمینی. [۱۳۶۸/۵/۱] امام خمینی بالا رفت و بالا رفت تا آنجاکه جانش کاملاً با عالم ملکوت متصل شد. فقط همین است که برای ما سرّ قدرت امام و عظمتشو شجاعتش و صلابتش را روشن می‌کند. [۱۳۶۸/۱۱/۲۹] امام، یک شخصیت نادر تاریخی داشت. او اولینشخصیت جهانی معاصر بود که توانست هم معنویات را داشته باشد و هم مسائل مادی [رهبریسیاسی و دنیایی] را. [۱۳۶۹/۳/۱۱] این امام خمینی بود که به انسان هویتش رابازگرداند و به او حقیقتش و عظمتش را نشان داد. به همین جهت بود که اساس کار امام خمینیاین بود که هویت انسانی را تدریجاً رشد دهد تا او نهایتاً انسان را به عالی‌ترین تریندرجات برساند. [۱۳۶۹/۳/۱۷] امام، پدری مهربان و دلسوز برای همه بودو همه‌ی ی مستضعفین جهان، مهربانی او و براکات و آثار عظیم او را درک می‌کردند. بههمین دلیل بود که همه پس از وفات او گریه می‌کردند و حس می‌کردند این، آن‌ها بوده‌انداند که او را از دست داده‌اند. [۱۳۶۹/۳/۱۷] *انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ایران، در لایه‌های درونیخودش، طرح جدیدی برای بشریت دارد. این انقلاب سیاستی جدید و راه‌حل‌های اقتصادی تازه‌و فرهنگ و فکری نو ارائه می‌کند. کما اینکه در عین حال، انقلاب همه‌ی مستضعفین عالمهم هست. [۱۳۶۱/۱۱/۲۲] این انقلاب، نماینده‌ی همه‌ی مستضعفین جهاناست. دلیل این حرفم این است که می‌بینیم همه‌ی مستکبرین شرق و غرب عالم دارند با انقلاباسلامی مبارزه می‌کنند. این مسئله هیچ دلیلی ندارد جز اینکه این انقلاب، نماینده‌یهمه‌ی مستضعفین عالم است. [۱۳۶۱/۱۱/۲۲] در این روزها، در روزهای پیروزی‌های انقلاباسلامی ایران، نباید از این مناسبت خیلی گذرا عبور کنیم. این، یک مکتب بزرگ برای مردماست و برای مستضعفین جهان و برای مسلمانان مستضعف. [۱۳۶۲/۲/۱۳] همه بدانند که انقلاب اسلامی ایران، انقلاببیداری و انقلاب هوشیار شدن جهان است. در این انقلاب، ضعیف‌ترین ترین مردم، تبدیل بهآگاه‌ترین افراد نسبت به نقشه‌های استکبار شدند. [۱۳۶۲/۸/۱۸] می‌شود شود این را خوب فهمید که وجه متمایزکننده‌ی انقلاب اسلامی، ثبات در هویت آن و ثبات در مواضع رهبرش و اخلاص نابش است کهنه سختی‌ها و نه توطئه‌ها آن را متزلزل نمی‌کند. [۱۳۶۳/۱۲/۳] هویت انقلاب اسلامی در ایران، چیزی نیستجز هویت اسلام. چرا که این انقلاب برای احقاق کلمه‌ی لا اله الا الله برپا شد و چهاز حیث خاستگاه و چه از حیث مسیر و چه از حیث هدف، مبتنی بر اسلام بود.[۱۳۶۴/۱۲/۹] وقتی صفحات مختلف کتاب انقلاب را می‌‌خوانیم،حس می‌کنیم در برابر اسلام حقیقی و در برابر یک انقلاب اسلامی حقیقی قرار گرفته‌ایمکه در آن قومیت گرایی و ملی گرایی چیزی نیست. این انقلاب فقط اسلام را مجسم کرده است:در رهبرش و در ملتش. و بزرگ‌ترین پیروزی را برای اعلای کلمه‌ی لا اله الا الله محققنموده است. [۱۳۶۴/۱۲/۹] بزرگ‌ترین تجربه‌ی ما در دورانمان، انقلابامام خمینی است که از مهم‌ترین موفقیت‌های مسلمانان در این عصر به حساب می‌آید.[۱۳۶۵/۶/۱۳] اسلامی که جمهوری اسلامی آن را پذیرفتهاست، همان چیزی است که در آخر با قدرت و شوکت پیروز خواهد شد. فلذا آمریکا هرچقدر همزحمت بکشد و تلاش کند و نقشه بریزد و تهدید کند ابداً نخواهد توانست در مقابل این خیلمردم مؤمن و مسلمان کاری از پیش ببرد. [۱۳۶۶/۴/۲۶] انسان مؤمن در ایران، با سینه‌‌اش با سلاح‌هاینظای مواجه می‌شود. این درس انقلاب اسلامی ایران است که سینه‌ی مؤمنین، همه قدرت‌هایمادی روی زمین را شکست می‌دهد. [۱۳۶۶/۱۱/۱۶] انقلاب حقیقی انقلابی است که می‌خواهد اززیر یوغ اراده‌ی استکبار جهانی بیرون باشد و انقلاب اسلامی بحمدالله توانسته است اززیر یوغ اراده استکبار بیرون باشد و به صورت کامل و دقیق، اراده‌ی ی ملت‌های های مستضعفرا نمایان کند. [۱۳۶۷/۳/۲۲] *ولایت فقیه ما در خط ولایت فقیه حرکت می‌کنیم. کسیکه این حرف را می‌زند نسبت به کار خود شناخت دقیق دارد. [۱۳۶۴/۱۰/۱] امام خمینی بزرگ‌ترین شخصیتی بود که درجهان، امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد. پس به حق شایسته بود که ولی فقیه و مرجعمسلمین شود. [۱۳۶۴/۱۱/۱۱] ولی فقیه؛ نظر شخصی‌اش را به ما نمی‌گویدبلکه از دین خدا اجتهاد می‌کند کند. به متن قرآن نگاه می‌کند یا در احادیث شریفه سپسمی‌آید و می‌گوید این شریعت خداست که به شما عرضه می‌کنم. [۱۳۶۵/۳/۲] امتی که با تقوی و با ایمان زندگی کند ولیاز امامی هدایتگر اطاعت ننماید، امتی است که بدون راهنما طی مسیر می‌کند. راهنماییکه به ما نشان دهد در مقابل مشکلات سخت در بحران‌ها چطور راه را پیدا کنیم. چنین امامیاست که راه را دقیقاً برای ما مشخص می‌کند. [۱۳۶۵/۴/۲۰] بیایید به خدا بازگردیم. بیایید به رهبری‌ایکه خدا تعیین نموده برگردیم تا به وسیله‌ی ی این رهبری، هدایت شویم. رهبری‌ای که بهراه ما نور می‌اندازد و راهمان را روشن می‌کند. به ما می‌فهماند با چه کسی بجنگیم وتفنگمان را به سمت کدام دشمن بگیریم. [۱۳۶۵/۱/۲۴] چقدر جذاب و زیبا بود این کلام شهید [سیدمحمد باقر] صدر رضوان الله علیه که گفت: «بزرگ‌ترین معجزه‌ای که انقلاب اسلامی ایرانطرح کرده است مسئله‌ی ولایت فقیه است.»» [۱۳۶۷/۹/۲۳] مردم، وقتی ما می‌گوییم امام خمینی ولیفقیه است، این حرف را از سر تعصب یا از سر عاطفه نمی‌گوییم. این حرف را می‌زنیم چوندر او خصوصیات رسل و انبیا و ائمه را می‌بینیم. در او امتداد حقیقی اباعبدالله الحسینعلیه السلام را می‌بینیم. [۱۳۶۷/۵/۲۸]

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران