چهارشنبه 12 آذر 1399 |

محاسبه کسری ایثارگری پس از اعزام

10:2:0    1399/04/07

محاسبه کسری ایثارگری پس از اعزام

اگر پدرم چند سال قبل جزئیات جبهه و جانبازی اش را در سیستم ثبت کرده باشد آیا محاسبات کسری با همان زمان انجام می شود یا با تاریخ روز و یا تاریخ ارائه مدارک است؟

آسردار کمالی: بعد از اعزام به خدمت باید اقدام کنید و محاسبه ان زمان انجام می شود قبلی اعتبار ندارد.

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران