یکشنبه 28 دی 1399 |

امکان حضور پزشک مدافع جانبازدرکمیسیون تعیین درصد

11:24:0    1399/03/21

امکان حضور پزشک مدافع جانبازدرکمیسیون تعیین درصد

من جانباز هستم که کمیسیون پزشکی بنیاد برای من فقط ١٥ درصد از کارافتادگی تعیین کرد درحالی که پزشکی که من را معاینه می کند می گوید باید به من ٤٠ درصد جانبازی می دادند چرا کمیسیون پزشکی اینقدر بی توجهی می کند؟

مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد: کمیسیون پزشکی بنیاد برای جلب اعتماد جانبازانی که معتقدند کمیسیون میزان ضایعات ناشی از جانبازی را دقیق و علمی بررسی نمی کند و درصد تعیین شده مطابق با اصول علمی و میزان ضایعات و عوارض نیست در کمیسیون تعیین درصد، پزشکی را که به قوانین ایثارگری در حوزه پزشکی و تعیین درصد مسلط است دعوت می کند در کمیسیون پزشکی  حضور پیدا کند و با مستندات و مدارک از حقوق جانباز  در ارتباط با تعیین درصد دفاع کند.
کمیسیون پزشکی بنیاد حتی حاضر است به این پزشک حق رای نیز بدهد.

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران