دوشنبه 30 مهر 1397 |

اینفوگرافیک

1397/05/24

اینفوگرافیک" فرایند اعطای درصد جانبازی به رزمندگان فاقد مدارک بالینی" منتشر شد

حیات: فرایند اعطای درصد جانبازی به رزمندگان فاقد مدارک بالینی منتشر شد.

فرایند اعطای درصد جانبازی به رزمندگان فاقد مدارک بالینی توسط پایگاه خبری حیات منتشر شد تا این دسته از رزمندگان با طی این مراحل موفق به رسیدن به حقوقشان بشوند.

فایل های ضمیمه :

تمپلیت لیست فایل پیدا نشد