سه شنبه 29 آبان 1397 |

اینفوگرافیک

1397/05/08

اینفوگرافیک" چه جانبازانی شامل دریافت مستمری می شوند" منتشر شد

دستورالعمل شماره 1035/3/400 مورخ 29/4/1387 ریاست عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران جانبازانی را که مشمول دریافت مستمری می شوند مشخص کرده است.

دستورالعمل شماره 1035/3/400 مورخ 29/4/1387 ریاست عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران، جانبازانی را که مشمول دریافت مستمری می شوند مشخص کرده است. در همین زمینه سایت خبری حیات اینفوگرافیکی تهیه کرده است که ان را مشاهده می کنید:

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :