سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 |

1397/07/12

اصلاح آیین نامه اجرایی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانباران و خانواده شهدا

حیات: هیئت وزیران به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – و ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- آیین نامه اجرایی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانباران و خانواده شهدا را اصلاح کرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه ششم توسعه – مصوب ۱۳۹۵-، دولت موظف است «در اجرای مواد (۳) و (۳) مکرر فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید».

همچنین حسب بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳«مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال (از سال ۱۳۹۳) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است».

بنیاد شهید و امور ایثارگران در همین راستا خواستار اصلاح مصوبه سال ۱۳۹۵ و لغو مصوبه سال ۱۳۹۶ را به هیئت دولت ارائه نمود که موضوع پس از طرح و بررسی در کمیسیون اقتصاد نهایتاً با اصلاحاتی به تأیید کمیسیون رسید و مراتب جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه گردید.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ به استناد بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – و ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:

ماده (۳) آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانباران و خانواده شهدا موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت۵۳۲۸۷هـ مورخ ۳۱ /۶ /۱۳۹۵ و اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۳- سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۷ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال، مراکز استان‏ها هفتصد و هفتاد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۷۰) ریال، سایر شهرها ششصد و شصت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۶۰) ریال، روستاها سیصد و هشتاد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۸۰) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان با نرخ چهار درصد و مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می‌‏شود.

منبع : دفتر هیئت دولت

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :