چهارشنبه 15 مرداد 1399 |

13:0:0    1397/06/31

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران در خصوص رزمندگان

حیات: قانون تفسیر جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در خصوص یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

به گزارش حیات، قانون تفسیر جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در خصوص یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

این طرح در جلسه علنی شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ مجلس شورای اسلامی به صورت عادی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول می گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بخش (۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قوانین مرتبط دیگر در جهت خدمت به ایثارگران عزیز و تسهیل امور ایشان وضع گردیده است و ضروری است نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی در تفسیر و تبیین قانون به گونه ای عمل نمایند که در جهت تسهیل خدمت رسانی به ایشان باشد. ضروری تر از تفسیر و تبیین قوانین موجود به نفع این عزیزان، عمل به نص قوانین در خصوص ایشان می باشد. یکی از قوانینی که نیاز به تفسیر دارد، بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه می باشد که در خصوص جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس و در جهت ارائه تسهیلات به ایشان وضع شده است.

اخیرا سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه ای به سازمان ها و ادارات خواستار توقف اجرای جزء (۶) از این بند نسبت به رزمندگان شده است. این در حالی است که صدر بند «ث» ماده مزبور، صریحاً عبارت «رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند» را بیان کرده که علاوه بر شمول تسهیلات این بند نسبت به رزمندگان، نشانگر اراده قانونگذار بر عدم تقسیم رزمندگان به داوطلب و غیرداوطلب حتی در جزء (۶) دارد. النهایه در خصوص بخش دوم از جزء (۶) که مربوط به بهره مندی از حقوق اجتماعی است، با توجه به تصریح قانون این امتیاز ویژه رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس می باشد. لکن بخش اول از جزء (۶) که مربوط به بهره مندی از امتیازات مادی یک مقطع تحصیلی بالاتر است، مربوط به کلیه مصادیق مذکور در صدر بند «ث» از جمله رزمندگان اعم از داوطلب و غیرداوطلب می باشد.

لذا جهت رفع ابهام از قانون و کمک به مجریان محترم برای اجرای کامل قانون، طرح زیر تقدیم می شود:

استفساریه جزء (۱) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

سؤال ۱: با توجه به مشمولین مذکور در صد بند «ث» ماده (۸۸)قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ آیا بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر موضوع جزء (۶) این بند شامل کلیه رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و غیرداوطلبانه در دفاع مقدس نیز می گردد؟

پاسخ: بلی. کلیه رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و غیرداوطلبانه در دفاع مقدس مشمول جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه می باشند.

سؤال ۲: آیا منظور از حقوق و مزایای اجتماعی مذکور در جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مواردی از قبیل داوطلبی نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا و استخدام در دستگاه های اجرایی است؟

پاسخ: بلی. منظور از حقوق و مزایای اجتماعی مذکور در جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مواردی از قبیل نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا و استخدام در دستگاه های اجرایی است.

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران